Polilinia

Aplikacja

Narzędzie do rysowania polilinii to sposób na narysowanie niestandardowego kształtu przy jednoczesnym użyciu linii prostych. Można narysować dowolny kształt utworzony z linii prostych, a gdy ostatni punkt zostanie połączony z pierwszym punktem figury, kształt zostanie ukończony.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd polilinii:

Obramowanie

Ustawia kolor i grubość obramowania polilinii.

Tło

Przełącza poziom widoczności, koloru i krycia tła polilinii.

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączyć wyświetlanie narzędzia Polilinia na wykresach z różnych przedziałów czasowych: