Prostokąt

Stosowanie

Jest to proste narzędzie do rysowania prostokątów na wykresie. Zwykle służy do podkreślenia obszaru cieszącego się dużym zainteresowaniem.

Jeśli chcesz narysować kwadrat, podczas rysowania przytrzymaj klawisz Shift.

Styl

W oknie ustawień, w zakładce Styl  możesz zmienić wygląd narysowanego prostokąta.

Granica

Ustawia kolor obramowania i jego grubość.

Linia środkowa

Aktywuje linię środkową i ustawia kolor, grubość i rodzaj linii.

Tło

Przełącza widoczność, kolor i poziom przezroczystości prostokątnego tła.

Rozwiń w prawo

Przedłuża prostokąt w prawo w nieskończoność.

Rozsuń w lewo

Wydłuża prostokąt w lewo w nieskończoność.

Tekst

W oknie ustawień, na karcie Tekst  możesz dodać notatkę tekstową.

Dzięki odpowiednim ustawieniom możesz ustawić żądany kolor, rozmiar, styl czcionki i położenie.

Współrzędne

W oknie ustawień, w zakładce Współrzędne, można ustawić położenie punktów prostokąta na skali cen (poprzez ustawienie ceny) oraz osi czasu (poprzez ustawienie numeru słupka).

Widoczność

W oknie ustawień, w zakładce Widoczność  możesz skonfigurować przedziały czasowe, w których prostokąt ma być wyświetlany na wykresie.