Balon

Aplikacja

Dymek tekstowy umożliwia użytkownikowi utworzenie mniejszej, bardziej ukierunkowanej notacji niż pole tekstowe. „Punkt” na dymku pozwala również na umieszczenie notacji znacznie dokładniej niż pole tekstowe.

Styl

W oknie dialogowym właściwości stylu można zmienić format tekstu i wygląd kontenera tekstu w dymku:

Opcje ogólne

Pozwala zmienić kolor tekstu i rozmiar czcionki.

Pole tekstowe

Zawartość tekstowa balonu do wpisania tutaj.

Tło

Pozwala zmienić kolor tła i poziom krycia.

Kolor obramowania

Ustawia kolor obramowania.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie punktu balonu na skali ceny (poprzez ustawienie ceny) oraz osi czasu (poprzez ustawienie numeru słupka):

Widoczność

W oknie dialogowym właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Balon na wykresach z różnych przedziałów czasowych: