Zakotwiczony Tekst

Aplikacja

Zakotwiczone pole tekstowe przypomina standardowe pole tekstowe, z tą różnicą, że jest zakotwiczone na ekranie. Oznacza to, że pozostanie widoczne na wykresie i nie będzie przewijane wraz z serią, niezależnie od tego, jak daleko w przeszłość lub przyszłość przewiniesz wykres:

Style

Wszystkie opcje dostępne dla Anchored wygląd tekstu można ustawić w oknie dialogowym Właściwości stylu:


Opcje ogólne

Pole tekstowe

Miejsce wpisywania tekstu.

Tło

Przełącza widoczność, kolor i krycie tła pola tekstowego.

Obramowanie

Przełącza widoczność obramowanie pola tekstowego. Może również zmienić kolor obramowania.

Zawijanie Tekstu

Włącza/wyłącza zawijanie tekstu w polu tekstowym.

Widoczność

W oknie dialogowym Właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie zakotwiczonego tekstu dla wykresów z różnych przedziałów czasowych.