Trójkąt

Aplikacja

Proste narzędzie do rysowania trójkątów na wykresie. Zwykle używany do podkreślania obszarów zainteresowania. Można ich nawet używać do podkreślania klasycznych formacji wykresów.

Styl

W oknie dialogowym Właściwości stylu można zmienić wygląd narysowanego trójkąta:

Obramowanie

Możesz zmienić kolor obramowania, a także jego grubość.

Tło

Przełącza widoczność tła dla trójkąta. Możesz zmienić kolor tła i poziom krycia.

Współrzędne

W oknie dialogowym Właściwości współrzędnych możesz precyzyjnie ustawić położenie trzech punktów trójkąta na skali ceny (ustawiając cenę) i osi czasu (ustawiając numer słupka) :

Cena 1

Pozwala na precyzyjne umieszczenie pierwszego punktu trójkąta (Cena 1) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 2

Pozwala na precyzyjne umieszczenie drugiego punktu trójkąta (Cena 2) za pomocą numeru słupka i ceny.

Cena 3

Pozwala na precyzyjne umieszczenie trzeciego punktu trójkąta (Cena 3) za pomocą numeru słupka i ceny.

Etykiety na skalach czasowych i cenowych pozwalają zobaczyć pozycję każdego punktu.

Widoczność

W oknie dialogowym Właściwości widoczności możesz przełączać wyświetlanie narzędzia Trójkąt na wykresach z różnych przedziałów czasowych: