Głębokość rynku (DOM)

Czym jest Głębokość rynku?

Głębokość rynku zwana arkuszem zleceń to okno, które pokazuje liczbę aktywnych zleceń kupna i sprzedaży po różnych cenach dla danego papieru wartościowego. Załóżmy, że aktualna cena wynosi 1$. DOM pokaże ile jest zleceń po cenie 0.90$, 1.05$ itd. Jest to świetne narzędzie pozwalające zobaczyć gdzie są poziomy podaży i popytu.

Jak otworzyć DOM?

  • Połącz się z kontem brokera, który obsługuje dane Level 2 (TradeStation, CQG, AMP, Tradovate, iBroker lub Alor).
  • Kliknij przycisk DOM na pasku narzędzi po prawej stronie wykresu
  • Otworzy się DOM dla bieżącego papieru wartościowego
  • Jeżeli jest pusty, to dany symbol nie podlega obrotowi u tego brokera.

Wyjaśnienie głównych składników okna DOM

Opis:

Komórki [2] do składania zleceń

Bid [4] / Ask [11] Wolumen

Zysk/Strata [12] dla wszystkich otwartych pozycji. Klikając to pole można zmieniać widok - waluta/pipsy/%

Rozmiar pozycji [13]

Jakie dane są wykorzystywane w DOM?

Dane są przesyłane strumieniowo przez brokera. Dane w DOM i na wykresie mogą być nieco inne, ponieważ wykorzystywane są różne źródła danych.

Dane są wyświetlane w formacie półstatycznym. Oznacza to, że rzędy cen są stałe, podczas gdy cena porusza się w pokazanym zakresie. Jeśli cena porusza się powyżej lub poniżej widocznego zakresu, po 5 sekundach następuje jej wyśrodkowanie. 5-sekundowy licznik czasu to środkową ikona. Klikając ją, możesz od razu dostosować bieżącą cenę [7].

Żeby zobaczyć ceny powyżej lub poniżej widocznego zakresu – użyj kółka myszy, przeciągnij komórki w górę lub w dół albo użyj przycisków do nawigacji poniżej.

Składanie i zmiana zleceń

Żeby złożyć zlecenie po cenie rynkowej wystarczy kliknąć Kup Rynek lub Sprzedaj Rynek. Liczbę kupowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych określa się u góry okna DOM [1]. Zostanie ona również zsynchronizowana na ruchomym panelu handlowym.

Możesz też składać zlecenia po określonych cenach. Żeby kupić – kliknij komórkę z pożądaną ceną w lewej kolumnie. Żeby sprzedać – wybierz komórkę z prawej kolumny.

Zlecenia te będą domyślnie zleceniami z limitem lub stop. Zgodnie z logiką, jeżeli chcesz kupić poniżej aktualnej ceny, będzie to zlecenie z limitem, a jeżeli powyżej aktualnej ceny, będzie to zlecenie stop [3]. W przypadku sprzedaży – powyżej aktualnej ceny zlecenie z limitem [10], a poniżej zlecenie stop. Ilustruje to poniższy rysunek.


Jeżeli chcesz złożyć zlecenie INNE niż domyślne opisane powyżej, przytrzymaj klawisz CTRL na klawiaturze i kliknij wybraną komórkę. Typ zlecenia zostanie odwrócony Stop ↔ Limit.

Żeby złożyć zlecenie, możesz użyć menu kontekstowego:


Domyślnie wyświetlane jest okno dialogowe potwierdzenia. Jeśli chcesz je wyłączyć, możesz to zrobić w ustawieniach.

Jak zmienić zlecenie

1. Kliknij przycisk z numerem obok DOM – jest to Twój tag zlecenia. Następnie możesz zmienić dowolne ustawienia i potwierdzić zmiany klikając Modyfikuj Zlecenie.


2. Kliknij i przeciągnij tag zlecenia na inny poziom cenowy. Wyskoczy to samo okno dialogowe.

Kolory znaczników i ich znaczenie

Aktywne zlecenia “Limit Buy” oraz “Limit Sell” są zielone.


Aktywne zlecenia “Stop Buy” oraz “Stop Sell” są czerwone.


Aktywne zlecenia “StopLimit Buy” oraz “StopLimit Sell” są żółte. Poziom limit tych zleceń jest bardziej matowy, a poziom stop ma żywszy kolor.

Anulowanie zleceń

  • Żeby anulować tylko jedno zlecenie, kliknij X obok tagu zlecenia.
  • Żeby anulować wszystkie zlecenia kupna, kliknij X pod niebieską kolumną zleceń kupna po lewej [5].
  • Żeby anulować wszystkie zlecenia sprzedaży, kliknij X pod czerwoną kolumną zleceń sprzedaży po prawej [9].
  • Żeby anulować wszystkie zlecenia, kliknij przycisk Wszystkie CXL u dołu okna DOM [6].

Pozycje i co możesz z nimi zrobić.

Jeżeli posiadasz otwartą pozycję na tym symbolu (dokonałeś zakupu lub sprzedaży), rozmiar Twojej pozycji [13] będzie wyświetlony jako numer u góry DOM. Jeżeli dokonałeś zakupu (pozycja długa) pole będzie niebieskie, a jeżeli sprzedałeś (pozycja krótka) pole będzie czerwone.

Pozycja długa (masz nadzieję, że cena pójdzie w górę!)


Pozycja krótka (masz nadzieję, że cena pójdzie w dół!)


Żeby zamknąć pozycję lub ją odwrócić, użyj przycisków Wyrównaj [8] lub Odwróć u dołu DOM.