Głębokość rynku (DOM)


Czym jest Głębokość rynku?

Głębokość rynku zwana arkuszem zleceń to okno, które pokazuje liczbę aktywnych zleceń kupna i sprzedaży po różnych cenach dla danego papieru wartościowego. Załóżmy, że aktualna cena wynosi 1$. DOM pokaże ile jest zleceń po cenie 0.90$, 1.05$ itd. Jest to świetne narzędzie pozwalające zobaczyć gdzie są poziomy podaży i popytu.

Jak otworzyć DOM?

  • Połącz się z kontem brokera, który obsługuje dane Level 2 (TradeStation, CQG, AMP, Tradovate, iBroker lub Alor).
  • Kliknij przycisk DOM na pasku narzędzi po prawej stronie wykresu
  • Otworzy się DOM dla bieżącego papieru wartościowego
  • Jeżeli jest pusty, to dany symbol nie podlega obrotowi u tego brokera.

Wyjaśnienie głównych składników okna DOM

Komórki [2] do składania zleceń

Bid [4] / Ask [11] Wolumen

Zysk/Strata [12] dla wszystkich otwartych pozycji. Klikając to pole można zmieniać widok - waluta/pipsy/%

Rozmiar pozycji [13]

Jakie dane są wykorzystywane w DOM?

Dane są przesyłane strumieniowo przez brokera. Dane w DOM i na wykresie mogą być nieco inne, ponieważ wykorzystywane są różne źródła danych.

Domyślnie dane są wyświetlane w formacie półstatycznym. Oznacza to, że wiersze cen są stałe, podczas gdy cena porusza się w pokazanym zakresie. Jeśli cena przesunie się powyżej lub poniżej widocznego zakresu, zostanie wycentrowana po 5 sekundach. Środkowa ikona [7] to wskaźnik 5-sekundowy.

Składanie i zmiana zleceń

Żeby złożyć zlecenie po cenie rynkowej wystarczy kliknąć Buy Market lub Sell Market. Liczbę kupowanych lub sprzedawanych papierów wartościowych określa się u góry okna DOM [1]. Zostanie ona również zsynchronizowana na ruchomym panelu handlowym.

Możesz składać zlecenia po określonej cenie Aby kupić – kliknij komórkę po cenie, którą chcesz w lewej kolumnie, aby sprzedać – w prawej.

Jeśli chcesz złożyć zlecenie z limitem, po prostu kliknij komórkę obok żądanej ceny, jeśli chcesz złożyć zlecenie stop, przytrzymaj przycisk CTRL na klawiaturze i kliknij żądaną komórkę.

Możesz użyć menu prawego przycisku myszy, aby złożyć zlecenie:


Domyślnie pojawia się okno dialogowe potwierdzenia. Jeśli chcesz to wyłączyć, możesz to zrobić w ustawieniach.

Jak zmienić zlecenie

1. Kliknij etykietę z numerem obok DOM – to etykieta Twojego zlecenia. Następnie możesz zmienić dowolne ustawienia i kliknąć ZMIEŃ.


2. Kliknij i przeciągnij etykietę zlecenia na inny poziom cenowy. Otworzy się to samo okno dialogowe.

Kolory znaczników i ich znaczenie

Aktywne zlecenia „Limit Buy” i „Limit Sell” są zielone.


Aktywne zlecenia „Stop Buy” i „Stop Sell” są oznaczone kolorem czerwonym.


Aktywne zlecenia „Stop Limit Buy” i „Stop Limit Sell” są żółte. Poziom limitu takich zleceń ma ciemniejszy kolor, a poziom Stop jest bardziej żywy.

Anulowanie zleceń

  • Żeby anulować tylko jedno zlecenie, kliknij X obok tagu zlecenia.
  • Żeby anulować wszystkie zlecenia kupna, kliknij X pod niebieską kolumną zleceń kupna po lewej [5].
  • Żeby anulować wszystkie zlecenia sprzedaży, kliknij X pod czerwoną kolumną zleceń sprzedaży po prawej [9].
  • Żeby anulować wszystkie zlecenia, kliknij przycisk Wszystkie CXL u dołu okna DOM [6].

Pozycje i co możesz z nimi zrobić

Jeżeli posiadasz otwartą pozycję na tym symbolu (dokonałeś zakupu lub sprzedaży), rozmiar Twojej pozycji [13] będzie wyświetlony jako numer u góry DOM. Jeżeli dokonałeś zakupu (pozycja długa) pole będzie niebieskie, a jeżeli sprzedałeś (pozycja krótka) pole będzie czerwone.

Pozycja długa (masz nadzieję, że cena pójdzie w górę!)

Pozycja krótka (masz nadzieję, że cena pójdzie w dół!)

Żeby zamknąć pozycję lub ją odwrócić, użyj przycisków Wyrównaj [8] lub Odwróć u dołu DOM.