Jak sprawdzić urządzenie (w tym dokładny czas i lokalizację), które zostało wykorzystane do zalogowania się na moje konto?

Żeby sprawdzić szczegóły przejdź do Ustawień Profilu. 

W Ustawieniach Profilu możesz uzyskać dostęp do osobnej sekcji o nazwie „Prywatność i bezpieczeństwo”.

Jeżeli podejrzewasz, że ktoś uzyskał dostęp do Twojego konta, możesz w dowolnym momencie zamknąć do niego dostęp. Można to zrobić na 2 sposoby:

  1. Zakończ określoną sesję, naciskając Wyloguj się po prawej stronie. 
  2. Zakończ wszystkie sesje (oprócz bieżącej), naciskając opcję Zakończ wszystkie Sesje.

Pamiętaj, że zakończenie sesji na wybranym urządzeniu może spowodować utratę wszystkich niezapisanych zmian dokonanych na tym urządzeniu.