Jak ukryć/pokazać wskaźnik w aplikacji na iOS?

Żeby zmienić widoczność wskaźnika, kliknij ikonę oka w legendzie pod nazwą symbolu: