Jak ukryć/pokazać wskaźnik w aplikacji na Androida?

Istnieją dwa sposoby, żeby ukryć lub ponownie wyświetlić wskaźnik:

1. Kliknij ikonę oka w legendzie wskaźnika:

2.

  • Otwórz panel rysowania po lewej stronie;
  • Przewiń do dołu;
  • Kliknij ikonę Drzewo obiektów:

  • Zmień ustawienia widoczności w wyskakującym oknie:

W ten sam sposób możesz edytować narzędzia do rysowania.