Wykresy Wielookresowe

Podsumowanie

Wykresy z wieloma okresami pozwalają zobaczyć więcej przedziałów czasowych na jednym wykresie.

Dane wejściowe

Automatyczne Ramy Czasowe

Gdy wybrana jest opcja Auto, przedział czasowy wskaźnika jest wybierany automatycznie na podstawie przedziału czasowego wykresu. Lista rozwijana Ram czasowych jest ignorowana. Zautomatyzowane ramy czasowe to:

  • 1 dzień dla przedziałów czasowych wykresu poniżej 1 dnia
  • 1 tydzień dla dowolnych ram czasowych od 1 dnia do 1 tygodnia
  • 1 miesiąc dla dowolnych ram czasowych od 1 tygodnia do 1 miesiąca
  • 3 miesiące dla dowolnych przedziałów czasowych od 1 miesiąca do 3 miesięcy
  • 12 miesięcy dla dowolnych ram czasowych powyżej 3 miesięcy

Obliczanie

  • True Range (oblicza cenę zamknięcia z poprzedniego okresu)
  • Zakres High/Low (oblicza kres high oraz low dla wybranego okresu)
  • Heikin Ashi Range (oblicza Heikin Ashi High i Heikin Ashi Low dla wybranego okresu).

Ciało Wzrostowe i Spadkowe (Growth Body i Fall Body)

Może przełączać kolor i widoczność świec wzrostowych i spadkowych oraz ich obramowania.