MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Definicja

MACD jest niezwykle popularnym wskaźnikiem stosowanym w analizie technicznej. MACD można wykorzystać do identyfikacji aspektów ogólnego trendu aktywów. Przede wszystkim te aspekty to momentum, a także kierunek i czas trwania trendu. Tym, co sprawia, że MACD jest tak wyjątkowy, jest to, że w rzeczywistości jest to połączenie dwóch różnych typów wskaźników. Po pierwsze, MACD wykorzystuje dwie średnie ruchome o różnej długości (które są wskaźnikami opóźnionymi) w celu określenia kierunku i czasu trwania trendu. Następnie MACD bierze różnicę wartości między tymi dwiema średnimi ruchomymi (linia MACD) i EMA tych średnich kroczących (linia sygnału) i wykreśla tę różnicę między dwiema liniami jako histogram, który oscyluje powyżej i poniżej środkowej linii zerowej. Histogram jest używany jako dobry wskaźnik momentum papieru wartościowego.

Historia

Tworzenie MACD, jakie znamy, można podzielić na dwa oddzielne wydarzenia.

 1. W latach 70-tych Gerald Appel stworzył linię MACD.
 2. W 1986 roku Thomas Aspray dodał funkcję histogramu do MACD Appel'a

Wkład Aspray posłużył jako sposób na przewidzenie (a tym samym ograniczenie opóźnień) możliwych przejść MACD, które są podstawową częścią wskaźnika.

Obliczenia

Linia MACD: (12-day EMA - 26-day EMA) 
Linia sygnałowa: 9-day EMA of MACD Line
Histogram MACD : MACD Line - Signal Line

Podstawy

Aby w pełni zrozumieć wskaźnik MACD, należy najpierw rozbić na czynniki pierwszekażdy ze składników wskaźnika.

Trzy główne składniki
 1. Linia MACD.
  Linia MACD jest wynikiem wzięcia długoterminowej EMA i odjęcia jej od krótszej EMA.Najczęściej używane wartości to 26 dni dla długoterminowej EMA i 12 dni dla krótszej EMA, ale jest to wybór tradera.
 2. Linia Sygnału.
  Linia Sygnału to EMA Linii MACD opisanej w Komponencie 1. Trader może wybrać, jaką długość okresu EMA ma zastosować dla Linii Sygnału, jednak 9 jest najbardziej powszechny.
 3. Histogram MACD.
  W miarę upływu czasu różnica między linią MACD a linią sygnału będzie się stale różnić. Histogram MACD uwzględnia tę różnicę i przedstawia ją w postaci łatwego do odczytania histogramu. Różnica między dwiema liniami oscyluje wokół linii zerowej.

Ogólna interpretacja MACD jest taka, że gdy MACD jest dodatni, a wartość histogramu rośnie, to momentum rośnie w górę. Kiedy MACD jest ujemne, a wartość histogramu maleje, wtedy rośnie momentum spadkowe

Na co zwracać uwagę

Wskaźnik MACD jest zazwyczaj dobry do identyfikacji trzech rodzajów podstawowych sygnałów; Crossovery linii sygnału, crossovery linii zerowej i dywergencja.

CROSSOVERY LINII SYGNAŁOWEJ

Przecięcie linii sygnałowej jest najczęstszym sygnałem wytwarzanym przez MACD. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę, że linia sygnału jest zasadniczo wskaźnikiem wskaźnika. Linia sygnałowa oblicza średnią ruchomą linii MACD. Dlatego linia sygnałowa pozostaje w tyle za linią MACD. To powiedziawszy, w przypadkach, gdy linia MACD przecina się powyżej lub poniżej linii sygnału, może to oznaczać potencjalnie silny ruch.

Siła ruchu określa czas trwania skrzyżowania linii sygnałowej. Zrozumienie i umiejętność analizowania siły ruchu, a także umiejętność rozpoznawania fałszywych sygnałów to umiejętność, która przychodzi z doświadczeniem.

Pierwszym typem skrzyżowania linii sygnału, który należy zbadać, jest krzyżowanie się linii sygnału byczego. Bycze przecięcie linie sygnału ma miejsce, gdy linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej.

Drugim typem skrzyżowania linii sygnału, który należy zbadać, jest skrzyżowanie linii sygnału niedźwiedzia. Niedźwiedzie przecięcia linii sygnału występują, gdy linia MACD przecina się poniżej linii sygnału.

Crossovery Linii Zero

Crossovery Zero Line mają bardzo podobne założenia do przecięć Signal Line. Zamiast przekraczania linii sygnału, linie zerowe przecinają się, gdy linia MACD przecina linię zerową i staje się dodatnia (powyżej 0) lub ujemna (poniżej 0).

Pierwszym rodzajem skrzyżowania z linią zerową, który należy zbadać, jest skrzyżowanie z zerową linią zerową. Bycze przecięcia linii zerowej występują, gdy linia MACD przecina linię zerową i przechodzi z ujemnej na dodatnią.

Drugim typem skrzyżowania linii zerowej, który należy zbadać, jest skrzyżowanie niedźwiedziej linii zerowej. Niedźwiedzie przecięcia linii zerowej występują, gdy linia MACD przecina się poniżej linii zerowej i przechodzi z dodatniej na ujemną.

Dywergencja

Dywergencja to kolejny sygnał stworzony przez MACD. Mówiąc najprościej, dywergencja ma miejsce, gdy MACD i rzeczywista cena nie są zgodne.

Na przykład bycza dywergencja występuje, gdy cena odnotowuje niższe dołki, ale MACD odnotowuje wyższe dołki. Ruch ceny może świadczyć o obecnym trendzie, jednak zmiany momentum, o czym świadczy MACD, mogą czasami poprzedzać znaczące odwrócenie.

Niedźwiedzia rozbieżność jest oczywiście odwrotna. Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy cena rejestruje wyższy szczyt, podczas gdy MACD rejestruje niższy szczyt.

Podsumowanie

To, co sprawia, że MACD jest tak cennym narzędziem do analizy technicznej, to to, że jest prawie jak dwa wskaźniki w jednym. Może pomóc nie tylko w identyfikacji trendów, ale może również mierzyć impet. Wykorzystuje dwa oddzielne wskaźniki opóźniające i dodaje aspekt impetu, który jest znacznie bardziej aktywny lub przewidujący. Ten rodzaj wszechstronności jest powodem, dla którego był i jest używany przez traderów i analityków w całym spektrum finansów.

Pomimo oczywistych atrybutów MACD, podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika, trader lub analityk musi zachować ostrożność. Jest tylko kilka rzeczy, których MACD nie radzi sobie dobrze, a które niezależnie od tego mogą kusić tradera. Przede wszystkim traderzy mogą ulec pokusie wykorzystania MACD jako sposobu na znalezienie warunków wykupienia lub wyprzedania. To nie jest dobry pomysł. Pamiętaj, że MACD nie jest ograniczony zakresem, więc to, co jest uważane za wysoce dodatnie lub ujemne dla jednego instrumentu, może nie przekładać się dobrze na inny instrument.

Przy wystarczającej ilości czasu i doświadczenia prawie każdy, kto chce analizować dane z wykresów, powinien być w stanie zrobić z MACD dobry użytek.

Wejścia

Fast Length

Okres krótszej EMA. Wartość domyślna to 12 dni.

Slow Length

Okres długoterminowej EMA. Wartość domyślna to 26 dni.

Źródło

Określa, jakie dane z każdego słupka zostaną użyte w obliczeniach. Zamknij jest ustawieniem domyślnym.

Wygładzanie sygnału

Okres EMA linii MACD, znanej również jako linia sygnałowa. Wartość domyślna to 9 dni.

Simple MA (oscylator)
Simple MA (linia sygnału)

Styl

Histogram

Można przełączać widoczność histogramu, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość histogramu. Można również wybrać kolor histogramu, grubość linii i typ wizualny (domyślny jest histogram).

MACD

Można przełączać widoczność linii MACD, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą bieżącą wartość linii MACD. Można również wybrać kolor linii MACD, grubość linii i typ wizualny (linia jest domyślna).

Sygnał

Można przełączać widoczność linii sygnału, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość linii sygnału. Można również wybrać kolor linii sygnałowej, grubość linii i typ wizualny (linia jest ustawieniem domyślnym).

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które należy pozostawić na wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.