Rate of Change (ROC)

Definicja

Wskaźnik szybkości zmian (ROC) to oscylator pędu. Oblicza procentową zmianę ceny między okresami. ROC bierze bieżącą cenę i porównuje ją z ceną „n”; z okresu (zdefiniowanego przez użytkownika) temu. Obliczona wartość jest następnie wykreślana i waha się powyżej i poniżej linii zerowej. Analityk techniczny może użyć stopy zmian (ROC) do identyfikacji trendów oraz identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania.

Obliczenia

n =Liczba zdefiniowana przez użytkownika
ROC = [(CurrentClose - Zamknięcie n okresów temu) / (Zamknięcie n okresów temu)] X 100

Podstawy

Rate of Change (ROC) jest oczywiście ściśle powiązany z ceną. Gdy ceny rosną lub rosną, wartości ROC pozostają powyżej linii zerowej (dodatnie), a gdy spadają lub spadają, pozostają poniżej linii zerowej (ujemne).

Należy również pamiętać, że chociaż ROC jest oscylatorem, nie jest ograniczony do ustalonego zakresu. Powodem tego jest to, że nie ma ograniczeń co do tego, jak daleko papier wartościowy może wzrosnąć w cenie, ale oczywiście istnieje granica tego, jak daleko może spaść. Jeśli cena spadnie do 0 USD, to oczywiście nie będzie dalej spadać. Z tego powodu ROC może czasami wydawać się niezrównoważony.

Na co zwracać uwagę

Identyfikacja trendów

Wskaźnik Rate of Change (ROC) może być dobrym narzędziem do identyfikacji ogólnego długoterminowego trendu instrumentu finansowego. Może to nie prowadzić do niezależnego sygnału, ale może pomóc w potwierdzeniu innych warunków generujących sygnał.

Wykupienie i wyprzedanie

Jak wcześniej wspomniano, ROC nie jest ograniczony zakresem, jak wiele innych oscylatorów. Z tego powodu identyfikacja warunków wykupienia i wyprzedania może być nieco trudniejsza. Wiedza o tym, gdzie umieścić progi wykupienia i wyprzedania, może być trudna. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest wykorzystanie badań i analiz historycznych. Analityk techniczny może spojrzeć na ruchy cen w przeszłości w porównaniu z ROC, aby lepiej zrozumieć, kiedy instrument jest naprawdę w stanie wykupienia czy wyprzedaży.

Podsumowanie

W przypadku wskaźnika szybkości zmian (ROC) ważne jest, aby pamiętać, że najlepiej jest postrzegać go jako tylko jeden element układanki. ROC może generować pewne sygnały (jak widać w warunkach wykupienia i wyprzedania). Jednak tak naprawdę staje się najbardziej skuteczny, gdy potwierdza sygnały lub warunki zidentyfikowane przez dodatkową analizę techniczną. Momentum jest niezwykle ważnym czynnikiem przy analizie ruchów cen, a ROC dość dobrze analizuje momentum. Z tego powodu jest cennym narzędziem analizy technicznej.

Wejścia

Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia ROC. 9 jest wartością domyślną.

Źródło

Określa, jakie dane z każdego słupka zostaną użyte w obliczeniach. Close jest ustawieniem domyślnym.

Styl

ROC

Może przełączać widoczność ROC, jak również widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą aktualną cenę ROC. Może również wybrać kolor, grubość linii i styl wizualny linii ROC.

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które mają pozostać na wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.