Trix

Definicja

Wskaźnik TRIX jest używany w analizie technicznej jako oscylator pędu. Składa się z tempa zmian potrójnej wykładniczo wygładzonej średniej ruchomej. Kluczowymi sygnałami generowanymi przez TRIX są rozbieżności i skrzyżowania linii sygnałowych.

Historia

TRIX został wprowadzony na początku lat 80-tych przez Jacka Hutsona, który był redaktorem magazynu Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Obliczenia

Obliczenia TRIX składają się z czterech elementów:

1. Pojedyncza wygładzona EMA = 18-okresowa EMA ceny zamknięcia.

2. Podwójnie wygładzona EMA = 18-okresowa EMA pojedynczej wygładzonej EMA.

3. Potrójnie wygładzona EMA = 18-okresowa EMA z podwójnie wygładzonej EMA.

4. TRIX = 1 okresowa zmiana procentowa potrójnie wygładzonej EMA.

Zwykle istnieje również linia sygnałowa, jest to EMA linii TRIX.

Podstawy

TRIX można ogólnie zinterpretować w ten sposób, że gdy wartość jest dodatnia, pęd rośnie, a gdy wartość jest ujemna, pęd maleje. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika średniej ruchomej, we występuje tu pewne opóźnienie. Możesz również zauważyć, że TRIX jest bardzo podobny do innego narzędzia do analizy technicznej - MACD, jednak TRIX ma znacznie gładszą linię.

Na co zwracać uwagę

Dywergencja

Dywergencja występuje, gdy akcja lub ruch cenowy nie są potwierdzane przez odczyty wskaźnika. Może to oznaczać, że obecny moment bazowy nie wspiera ceny i odwrócenie jest potencjalnie bliskie.

  • Bycza dywergencja TRIX ma miejsce, kiedy cena spada, ale KST rośnie.
  • Niedźwiedzia dywergencja TRIX ma miejsce, kiedy cena rośnie, ale KST spada.

Crossovery

W analizie TRIX istnieją dwa różne typy crossoverów: Crossovery linii zerowej, a także linii sygnałowej. Te piersze mają zwykle znaczne opóźnienia i nie zawsze są niezawodne. Z drugiej strony, skrzyżowania linii sygnałowych mogą oznaczać poważną zmianę pędu.

  • Kiedy linia TRIX jest ujemna, ale przechodzi powyżej linii sygnału, wzrostowy impet staje się mocniejszy.
  • Kiedy linia TRIX jest dodatnia, ale poniżej linii sygnału, dynamika spadku wzrasta.

Podsumowanie

TRIX to wszechstronne narzędzie do analizy technicznej, które łączy trendy i dynamikę w jeden wskaźnik. Krótsze lub bardziej czułe ramy czasowe i dłuższe ramy czasowe zmniejszają wrażliwość. Pamiętaj, że im dłuższy okres dla TRIX, tym więcej opóźnień pojawia się na wskaźniku. Jest to normalne w przypadku każdego wskaźnika wykorzystującego średnie ruchome.