Know Sure Thing (KST)

Definicja

Wskaźnik Know Sure Thing (KST) to oscylator oparty na pędzie. KST bazuje na tempie zmian (Rate of Change; ROC). Know Sure Thing zajmuje cztery różne ramy czasowe ROC i wygładza je za pomocą średnich kroczących Simple Moving Average. KST następnie oblicza ostateczną wartość, która waha się między wartościami dodatnimi i ujemnymi powyżej i poniżej linii zerowej. Istnieje również linia sygnałowa, którą jest SMA samej linii KST. Zasadniczo wskaźnik Know Sure Thing mierzy dynamikę czterech oddzielnych cykli cenowych. Analitycy techniczni wykorzystują te informacje do wykrywania rozbieżności, warunków wykupienia i wyprzedania oraz crossoverów.

Historia

Wskaźnik Know Sure Thing (KST) został opracowany przez Martina Pringa i zaprezentowany w 1992 roku w magazynie Stocks & Commodities Magazine. Pierwotnie odnosił się on do wskaźnika jako Summed Rate of Change.

Obliczenia

Ta kalkulacja wykorzystuje domyślne parametry w Tradingview 10,15,20,30,10,10,10,15,9.

  1. Pierwsze cztery liczby (10,15,20,30) reprezentują używane długości ROC.
  2. Drugie cztery liczby (10,10,10,15) to długości SMA, które należy zastosować do odpowiadających im długości ROC. 
  3. Ostatnia liczba (9) to długość SMA, która ma być użyta do obliczenia linii sygnałowej.

Dlatego w tym przykładzie musisz najpierw obliczyć ROCMA dla każdego cyklu cenowego.

ROCMA1 = 10 Period SMA of 10 Period ROC

ROCMA2 = 10 Period SMA of 15 Period ROC

ROCMA3 = 10 PERIOD SMA of 20 Period ROC

ROCMA4 = 15 Period SMA of 30 Period ROC

Teraz gdy masz już wszystkie obliczenia dla ROCMA, można obliczyć KST.

(RCMA1 x 1) + (ROCMA2 x 2) + (ROCMA3 x 3) + (ROCMA4 x 4) = KST

Linia sygnałowa jest wtedy 9-okresową SMA KST

Podstawy

KST bierze Rate of Change dla czterech różnych okresów, wygładza je za pomocą średnich kroczących, waży je, a następnie sumuje wyniki. Intencją jest lepsze zrozumienie tempa rozwoju danego instrumentu finansowego. Ogólna zasada jest taka, że gdy KST jest dodatni, pęd rośnie, a gdy KST jest ujemny, pęd spada. Przełożyłoby się to odpowiednio na bycze i niedźwiedzie okresy na rynku.

Należy zauważyć, że ramy czasowe używane w parametrach wskaźnika zależą od uznania tradera. Pring zalecał, aby podczas przełączania między wykresami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi; należy odpowiednio przełączyć parametry wskaźnika, na przykład:

Dzienny (10, 15, 20, 30, 10, 10, 10, 15, 9)
Tygodniowy (10, 13, 15, 20, 10, 13, 15, 20, 9)
Miesięczny (9, 12, 18, 24, 6, 6, 6, 9, 9)

Czego szukać

Dywergencja

Dywergencja występuje, gdy zachowanie ceny lub ruchy na wykresie nie są potwierdzane przez odczyty wskaźnika. Może to oznaczać, że obecny moment bazowy nie wspiera ceny, a odwrócenie jest potencjalnie na wyciągnięcie ręki.
Bycza dywergencja KST ma miejsce, gdy ceny spadają, ale KST rośnie.

 Niedźwiedzia dywergencja KST ma miejsce, gdy ceny rosną, ale KST spada.

 

Wykupienie/Wyprzedanie

Warunki wykupienia i wyprzedania są nieco trudniejsze do zdefiniowania w odniesieniu do KST. Powodem jest to, że w przeciwieństwie do innych oscylatorów momentum (takich jak RSI), KST nie jest ograniczony do określonego zakresu, dlatego zdefiniowanie prawdziwych poziomów wykupienia i wyprzedania wymaga przeprowadzenia wcześniejszych badań i eksperymentów. W tym procesie może pomóc analiza historyczna. W większości przypadków warunki wykupienia i wyprzedania KST są dobre dla potwierdzenia trendu, a niekoniecznie do odwrócenia. Wykupienie może być postrzegane jako oznaka siły podczas hossy, podczas gdy wyprzedanie może być oznaką siły na rynku niedźwiedzi.

Crossovers

Podczas analizy KST istnieją dwa różne typy crossoverów: Zero Line, a także crossovery linii sygnałowej. Zero Line zazwyczaj mają duże opóźnienia i nie zawsze są niezawodne. Z drugiej strony krzyżowanie się linii sygnałowych może oznaczać zasadniczą zmianę pędu.

Kiedy linia KST ma ujemną wartość, ale przecina się powyżej linii sygnałowej, rośnie dynamika wzrostu.

Kiedy linia KST ma wartość dodatnią i krzyżuje się poniżej linii sygnałowej, tendencja spadkowa rośnie.

Podsumowanie

Wskaźnik Know Sure Thing (KST) jest podobny do wielu innych wskaźników analizy technicznej, ponieważ ma zarówno mocne, jak i słabe strony i nie powinien być używany jako samodzielny system generowania sygnału. Ponieważ wskaźnik wykorzystuje serię średnich kroczących, naturalnie występuje wbudowane opóźnienie. Może to spowodować, że proste sygnały, takie jak crossovery linii zerowej, będą niewiarygodne. Jednak wskaźnik nadal można uznać za przydatny, gdy stosuje się warunki wykupienia i wyprzedania, nie jako sposób na przewidywanie odwrócenia, ale jako sposób na potwierdzenie kierunku trendu. Wykazano również, że skrzyżowania linii sygnałowych są skuteczne w przewidywaniu ruchów cen.

Wejścia

ROCLen1

Okres, który ma być użyty do obliczenia pierwszego ROC.

ROCLen2

Okres, który ma być użyty do obliczenia drugiego ROC.

ROCLen3

Okres, który ma być użyty do obliczenia trzeciego ROC.

ROCLen4

Okres, który ma być użyty do obliczenia czwartego ROC.

SMALen1

Okres, który ma być wykorzystany do SMA pierwszego ROC.

SMALen2

Okres, który ma być wykorzystany do SMA drugiego ROC.

SMALen3

Okres, który ma być wykorzystany do SMA trzeciego ROC.

SMALen4

Okres, który ma być wykorzystany do SMA czwartego ROC.

SigLen

Okres, który ma być wykorzystany do obliczenia linii sygnałowej.

Styl

KST

Można przełączać widoczność linii KST, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość linii KST. Można również wybrać kolor, grubość linii i typ wizualny linii KST (linia jest domyślna).

Sig

Można przełączać widoczność linii sygnału, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość linii sygnału. Można również wybrać kolor linii sygnału, grubość linii i typ wizualny (linia jest domyślna).

Zero Line

Można przełączać widoczność linii zerowej. Można również wybrać wartość, kolor, grubość i typ linii sygnału (kreski są domyślne).

Precision

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które należy pozostawić na wartości wskaźnika przed zaokrągleniem w górę. Im wyższa ta liczba, tym więcej miejsc dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.