Ultimate Oscillator (UO)

Definicja

Wskaźnik Ultimate Oscillator (UO) to narzędzie do analizy technicznej używane do pomiaru pędu w trzech różnych ramach czasowych. Problem z wieloma oscylatorami momentum polega na tym, że po szybkim wzroście lub spadku ceny mogą generować fałszywe sygnały dywergencji. Na przykład po gwałtownym wzroście ceny może pojawić się niedźwiedzi sygnał dywergencji, ale cena nadal rośnie. Ten oscylator próbuje rozwiązać ten problem, używając w swoich obliczeniach wielu przedziałów czasowych, a nie jednego, którego używa większość innych oscylatorów momentum.

Historia

W 1976 roku Larry Williams opracował Ultimate Oscillator. Wskaźnik ten został następnie zaprezentowany w magazynieStocks & Commodities Magazine w 1985 roku.

Obliczenia

Obliczanie ostatecznego oscylatora składa się z trzech kroków. W tym przykładzie zastosowano parametry 7, 1 i 28:
1. Przed obliczeniami Ultimate Oscillator muszą być zdefiniowane dwie zmienne; Buying Pressure oraz True Range.

Buying Pressure (BP) = Close - Minimum (Najniższy poziom między Current Low lub Previous Close)
True Range (TR) = Maximum (Najwyższy poziom Current High lub Previous Close) - Minimum (Najniższy poziom między Current Low lub Previous Close)

2. Następnie Ultimate Oscillator wykorzystuje te liczby w trzech okresach czasu:

Average7 = (7 Period BP Sum) / (7 Period TR Sum)
Average14 = (14 Period BP Sum) / (14 Period TR Sum)
Average28 = (28 Period BP Sum) / (28 Period TR Sum)

3. Teraz ostateczne obliczenia Ultimate Oscillator mogą być dokonane:

UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)

Podstawy

Uproszczeniem wskaźnika Ultimate Oscillator (UO) jest to, że jest to sposób pomiaru presji zakupowej. Kiedy presja zakupowa jest silna, UO rośnie, a gdy presja zakupowa jest słaba, UO spada. Kalkulacja dla UO uwzględnia trzy oddzielne ramy czasowe. Te ramy czasowe są następnie odpowiednio ważone. Jest to najważniejsza cecha UO, ponieważ przywiązuje największą wagę do najkrótszego przedziału czasowego, ale nadal uwzględnia ten najdłuższy. Celem tego jest uniknięcie fałszywych rozbieżności.

Analityk techniczny może uznać, że musi dostosować parametry wskaźnika. Wykupione i wyprzedane odczyty są niezbędne dla sygnałów transakcyjnych generowanych przez Ultimate Oscillator. Czasami instrumenty finansowe nie mają wystarczającego ruchu cen lub zmienności, aby generować sygnały wykupienia i wyprzedania. Innym razem instrumenty o dużej zmienności powodują zbyt częste odczyty wykupu lub wyprzedaży. Analiza i badania historyczne mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich parametrów wskaźnika.

Czego szukać

Główne sygnały transakcyjne generowane przez Ultimate Oscillator to bycze i niedźwiedzie dywergencje. Dla obu tych ustawień obowiązują trzy warunki.

Bycza dywergencja UO
  1. Forma Byczej Dywergencji oznacza, że cena tworzy niższy dołek, podczas gdy UO tworzy wyższy dołek.
  2. Dolna część dywergencji powinna być poniżej 30.
  3. UO przebija się powyżej maksimum dywergencji.

Niedźwiedzia dywergencja UO
  1. Forma Niedźwiedziej Dywergencji oznacza, że cena tworzy wyższy szczyt, podczas gdy UO tworzy niższy szczyt.
  2. Wysoki poziom dywergencji powinien wynosić powyżej 70.
  3. UO spada poniżej dołka dywergencji.

Podsumowanie

Wskaźnik Ultimate Oscillator (UO) jest przydatny do analizy technicznej, ponieważ bierze on bardziej standardowe oscylatory pędu i dostosowuje obliczenia w celu wzmocnienia wspólnej słabości, którą mają. Prawie wszystkie oscylatory momentum generują sygnały w oparciu o bycze i niedźwiedzie dywergencje, dlatego też oczywiście problemem byłyby częste fałszywe sygnały oparte na tych rozbieżnościach. Uwzględniając wiele ram czasowych i odpowiednio je ważąc, UO ogranicza fałszywe sygnały, jednak tak samo jak w przypadku większości wskaźników, Ultimate Oscillator nie powinien być używany jako samodzielny system generowania sygnałów.

Wejścia

Długość1

Długość pierwszego okresu. 7 to wartość domyślna.

Długość2

Długość drugiego okresu. 14 to wartość domyślna..

Długość3

Długość trzeciego okresu. 28 to wartość domyślna.

Styl

Oscylator

Może przełączać widoczność UO, a także widoczność linii ceny pokazującej rzeczywistą aktualną wartość UO. Możesz także wybrać kolor, grubość i styl wizualny linii UO.

Precyzja

Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych, które mają zostać pozostawione przez wartość wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej punktów dziesiętnych będzie na wartości wskaźnika.