Wykresy Renko

Definicja

Wykresy Renko są typem wykresu, który mierzy tylko ruch cen. Słowo "renko" pochodzi od japońskiego słowa renga, które oznacza "cegła." Nie tak przypadkowo wykresy renko są zbudowane z serii cegiełek (lub słupków), których tworzenie jest wyznaczane przez wahania cen. Koncepcja wykresów renko jest bardzo prosta. Po pierwsze, rozmiar cegiełek jest z góry określony przez użytkownika. W momencie, gdy cena przesunie się o więcej niż określony przez użytkownika rozmiar cegiełki, do wykresu dodawana jest nowa cegiełka powyżej lub poniżej ostatniej cegiełki. 

Należy zauważyć, że nowe cegiełki są dodawane tylko wtedy, gdy ruchy cenowe całkowicie wypełni ustalony wcześniej rozmiar cegiełki. Ceny mogą przekraczać wartości poprzedniej cegiełki (powyżej lub poniżej), jednak nowa cegiełka nie zostanie uformowana, dopóki ruch cen nie będzie wystarczająco duży. Na przykład, powiedzmy, że rozmiar cegiełki jest ustawiony na 2 punkty, a ostatnia cegiełka pokrywa ceny od 52 do 54 dolarów. Nowa cegiełka nie zostanie uformowana, dopóki ceny nie zamkną się na poziomie powyżej 56 dolarów lub na poziomie poniżej 50 dolarów. Jeśli cena zamyka się powyżej 56 dolarów, na przykład 57 dolarów; nowa cegiełka musi się jeszcze zatrzymać na 56 dolarów.

Istnieją dwie zasady dotyczące układania cegiełek:

  1. Cegiełki zawsze muszą się stykać narożnikami.
  2. W pionowej kolumnie nigdy nie może być więcej niż jedna cegiełka.

Typy cegiełek

Wykresy renko na tradingview.com generują cztery różne rodzaje cegiełek:

  1. Cegiełki wzrostowe — Cegiełki, które formują się powyżej poprzedniej cegiełki.
  2. Cegiełki spadkowe — Cegiełki, które formują się poniżej poprzedniej cegiełki.
  3. Cegiełki projekcji w górę — Potencjalna cegiełka wzrostowa, która powstałaby na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem rzeczywistej ceny zamknięcia) w trakcie interwału intraday.
  4. Cegiełki projekcji w dół — Potencjalna cegiełka spadkowa, która powstałaby na podstawie bieżącej ceny (przed ustaleniem rzeczywistej ceny zamknięcia) w trakcie interwału intraday.

Metody obliczania cegiełek

Istnieją dwie różne metody obliczania cegiełek:

  1. Average True Range (ATR) — Używa wartości generowanych przez wskaźnik Average True Range (ATR). ATR służy do filtrowania normalnego szumu lub zmienności instrumentu finansowego. Metoda ATR automatycznie określa odpowiednią wielkość cegiełki. Oblicza ona, jaka byłaby wartość ATR na zwykłym wykresie świecowym, a następnie używa tej wielkości jako rozmiar cegiełki.
  2.  Metoda tradycyjna — Rozmiarem cegiełki jest bezwzględna wartość zdefiniowana przez użytkownika. Nowe cegiełki są tworzone tylko wtedy, gdy ruch cen jest co najmniej tak duży, jak z góry określona wielkość cegiełki. Zaletą tej metody jest to, że jest ona bardzo prosta i łatwo jest przewidzieć, kiedy i gdzie powstaną nowe cegiełki. Wadą tej metody jest to, że wybór właściwego rozmiaru cegiełki dla danego instrumentu wymaga pewnych eksperymentów. Zazwyczaj wybiera się rozmiar cegiełki, który stanowi około 1/20 obecnej wartości instrumentu.

Dokładne obliczenie cegiełek Renko wymaga dostępu do danych tickowych. Jako kompromis, TradingView używa wartości zamknięcia lub wartości OHLC interwału wykresu. Na przykład, 10-minutowy wykres Renko do generowania cegiełek będzie używał 10-minutowych cen zamknięcia. Dopiero po upływie 10-minutowego interwału wszystkie powstałe cegiełki są blokowane w historii Renko. W związku z tym, na mniejszych interwałach będą powstawały cegiełki, które są dokładniejsze i bliższe cegiełkom Renko opartym na danych tickowych.

Cegiełki projekcji występują wtedy, gdy aktualny interwał wykresu jeszcze nie upłynął. Na przykład na interwale 10-minutowym może być widoczna jedna lub więcej cegiełek projekcji, gdy bieżąca cena zamknięcia przesuwa się w kierunku następnego progu cegły i dalej. Cegiełki projekcji występują tylko w czasie rzeczywistym, pomiędzy wartościami interwału wykresu. Dane te są tracone po ponownym załadowaniu wykresu. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Wykorzystanie wykresów Renko

Traderzy, którzy korzystają z wykresów Renko, robią to zazwyczaj dlatego, że są one łatwe w użyciu i interpretacji. Różnią się one również od typowych wykresów świecowych, ponieważ filtrują wszystkie inne zmienne oprócz ruchu cen. Istnieje wiele zastosowań wykresów Renko, przy czym niektóre z bardziej popularnych zastosowań to: odkrywanie podstawowych poziomów wsparcia i oporu, wybić oraz generowanie sygnałów z dodatkowymi wskaźnikami.  

Poziomy wsparcia i oporu — Często podczas korzystania z wykresów Renko można zaobserwować przedział transakcyjne, gdy cegiełki są generowane między poziomem wsparcia a poziomem oporu.

Wybicia — występują wtedy, gdy cegiełki zaczynają się tworzyć w określonym kierunku po okresie handlu wewnątrz przedziału transakcyjnego ograniczonego wsparciem lub oporem.

Wykupienie/Wyprzedanie — Dobrym przykładem wykorzystania dodatkowych wskaźników do wykresu renko celem identyfikacji sygnałów handlowych byłoby wykorzystanie RSI w połączeniu z cegiełkami renko do definiowania poziomów wykupienia i wyprzedania.

Należy pamiętać, że cena cegiełek Renko jest zasadniczo syntetyczna i w przeciwieństwie do zwykłego słupka, nie odzwierciedla ceny rynkowej w żadnym konkretnym czasie. Chociaż cegiełki Renko mogą stanowić użyteczną interpretację aktywności ceny, to nie zaleca się stosowania ich do analizy historycznej, w której realizowane zlecenia muszą odzwierciedlać rzeczywiste ceny rynkowe w określonym czasie. Dlatego zlecenia weryfikacji historycznej wykonywane na podstawie cen wykresu Renko są z natury nieprecyzyjne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Konfigurowanie wykresów Renko na TradingView

Cegiełki wzrostowe — Zmienia kolor i zarys cegiełek wzrostowych.

Cegiełki spadkowe — Zmienia kolor i zarys cegiełek spadkowych.

Cegiełki projekcji w górę — Zmienia kolor i zarys cegiełek projekcji w górę.

Cegiełki projekcji w dół — Zmienia kolor i zarys cegiełek projekcji w dół.

Źródło — Pozwala wybrać Zamknięcie lub OHLC.

Metoda określająca rozmiar cegiełki — Pozwala wybrać ATR lub tradycyjną metodę obliczania rozmiaru cegiełki.

Długość ATR — Jeżeli wybraną metodą obliczania cegiełek jest ATR, ta wartość ustala liczbę poprzednich okresów ATR. Wartością domyślną jest 14.

Wielkość cegiełki — Jeżeli wybrano tradycyjną metodę obliczania cegiełek, ta wartość jest wielkością cegiełki określoną przez użytkownika.