Wskaźnik Swobody Ruchu (EOM)

Definicja

Wskaźnik swobody ruchu to oscylator oparty na wolumenie. Jego konstrukcja ma na celu mierzenie zależność pomiędzy ceną i wolumenem oraz przedstawienie tej zależności w postaci oscylatora przyjmującego wartości dodatnie lub ujemne. EOM fluktuuje powyżej i poniżej linii zero. Wskaźnik ten służy do wyznaczania tzw. "swobody" ruchu ceny. Kiedy EOM przyjmuje wartości dodatnie, ceny rosną relatywnie swobodnie. Natomiast gdy wartości EOM są ujemne, ceny spadają relatywnie swobodnie.

Historia

Wskaźnik swobodnego ruchu (EOM) został opracowany i wprowadzony do użytkowania przez Richarda Armsa.

Obliczenia

Aby obliczyć Wskaźnik swobodnego ruchu, należy wykonać 4 kroki. W tym przykładzie obliczymy bardzo popularny EOM 14-okresowy:
1. Oblicz przebytą odległość.

((AktualneMaksimum + AktualneMinimum)/2 - (PoprzednieMaksimum + PoprzednieMinimum)/2) = Przebyta Odległość

2. Oblicz Box Ratio, które korzysta z wolumenu i zakresu high/low, aby otrzymać mianownik w obliczeniach EOM.

((AktualnyWolumen/100,000,000) / (AktualneMaksimum - AktualneMinimum))

3. Oblicz 1-okresowy EOM.

Przebyta Odległość / Box Ratio = 1-okresowy EOM

4. Oblicz 14-okresowy EOM.

14-okresowa Prosta Średnia Krocząca z 1-okresowyego EOM = 14-okresowy EOM

Podstawy

Jak wcześniej wspomniano, EOM wykreśla linię, która waha się między wartościami dodatnimi i ujemnymi. Krótko mówiąc, gdy wartości są dodatnie, cena rośnie. Gdy liczby są ujemne, ceny spadają. Należy pamiętać, że z powyższych obliczeń wynika, że to Przebyta Odległość decyduje o tym, czy linia EOM jest dodatnia czy ujemna. Box Ratio, (który jest określany przez (wolumen)) określa siłę lub zakres tego ruchu. Dlatego jeśli chodzi o analizę EOM, należy pamiętać o dwóch punktach:
Szeroki zakres przy niskim wolumenie wskazuje na dużą swobodę ruchu.
Wąski zakres przy niskim wolumenie wskazuje na niski poziom swobody ruchu.

Ze względu na rolę, jaką wolumen odgrywa we Wskaźniku Swobody Ruchu, wielu analityków technicznych korzysta ze standardowego wskaźnika Wolumenu w połączeniu z EOM.

Na co zwracać uwagę

Kierunek Trendu

Identyfikacja głównego kierunku trendu jest najprostszym sposobem wykorzystania Wskaźnika Swobody Ruchu.

Potwierdzenie sygnału

Wskaźnik Swobody Ruchu może posłużyć jako sposób potwierdzenia sygnałów generowanych przez dodatkowe wskaźniki.

Podsumowanie

Wskaźnik Swobody Ruchu (EOM) idealnie nadaje się do wykorzystania jako wskaźnik uzupełniający. EOM generalnie dość dokładnie podąża za ceną, ponieważ kierunek określa odległość przebyta przez cenę od poprzedniego okresu do najbardziej aktualnego okresu. Jednak najlepiej sprawdza się jako potwierdzenie formacji lub sygnałów generowanych przez bardziej predykcyjne wskaźniki. EOM zwykle nie powinien być używany jako samodzielny wskaźnik.

Argumenty

Długość

Okres czasu, który ma być używany podczas obliczania EOM. Wartość domyślna to 14.

Dzielnik

Wartość, która pomaga uzyskać współczynnik, który nie jest ani za duży ani za mały. Im bardziej dany instrument jest handlowany, tym wyższy powinien być dzielnik, aby wynik wskaźnika był liczbą jedno- lub dwucyfrową.

STYL

EOM

Przełącza widoczność linii EOM, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę linii EOM. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii EOM (wartość domyślna to linia).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.