Beztrendowy oscylator cenowy (DPO)

Definicja

Beztrendowy oscylator cenowy (DPO) stosowany jest do eliminacji trendu w analizie ceny danego instrumentu. Taki zabieg ma na celu identyfikację i wyodrębnienie krótkoterminowych cykli cenowych. Zakres typowego DPO nie jest dopasowany do ostatnich zmian ceny —  przedział czasowy jest przesunięty w lewo (przeszłość), co pozwala na wyeliminowanie obecnego trendu. Z powodu tego właśnie przesunięcia DPO nie jest zaliczany do grupy wskaźników impetu. Służy on do mierzenia zakresu szczyt/dołek oraz typowego okresu trwania cyklu poprzez analizę przeszłych cen w odniesieniu do prostej średniej kroczącej.

Obliczenia

(Cena (N/2 + 1) okresy temu) - (N Okres SMA) = DPO
N = Zdefiniowany przez użytkownika okres wsteczny

Podstawy

Wskaźnik Beztrendowy oscylator cenowy (DPO) porównuje przeszłe ceny z przesuniętą (odchyloną w przeszłość) prostą średnią kroczącą. SMA jest wyświetlana jako linia zero, z DPO oscylującym między wartościami dodatnimi (powyżej linii) i ujemnymi (poniżej linii). Mówiąc prościej, wartości dodatnie oznaczają, że cena była powyżej SMA, a wartości ujemne oznaczają, że cena była poniżej SMA.

Na co zwracać uwagę

Głównym celem DPO jest analiza danych historycznych w celu obserwacji cykli ruchów na rynku. DPO może dać analitykowi technicznemu lepsze wyobrażenie o typowym górnym/dolnym zakresie cyklu, jak również o jego czasie trwania.

Dolny/Górny Zakres Cyklu

Długość Cyklu

Podsumowanie

Beztrendowy oscylator cenowy (DPO) nie musi być wskaźnikiem generującym sygnały. Służy raczej analitykowi technicznemu do zdobycia pewności w identyfikacji typowego cyklu instrumentu. Dlatego rozsądne byłoby używanie DPO wraz z dodatkowymi wskaźnikami przeznaczonymi do pomiaru trendu lub momentum.

Argumenty

Okres

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia DPO.

Wyśrodkowany

Gdy DPO jest wyśrodkowany, linia DPO pozostaje przesunięta w lewo. Kiedy nie jest wyśrodkowany, przesuwa się z powrotem w prawo, aby dopasować dopasować się do bieżącej ceny.

Styl

Beztrendowy oscylator cenowy

Przełącza widoczność DPO, a także widoczność linii ceny pokazującej bieżącą wartość DPO. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii DPO (wartość domyślna to linia).

Linia Zero

Przełącza widoczność Linii Zero. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny Linii Zero (wartość domyślna to linia przerywana).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.