Profil wolumenu

Definicja

Profil wolumenu to zaawansowane narzędzie analizy wykresów, które pozwala zobrazować aktywność handlową w wybranym okresie czasu i dla wybranych poziomów cenowych. Narzędzie - po uprzednim zdefiniowaniu przez użytkownika zakresu czasowego i szeregu rozdzielczego - kreśli na wykresie histogram, wskazujący w oparciu o wolumen dominujące i/lub istotne poziomy cenowe. Profil Wolumenu ma na celu klarowne przedstawienie użytkownikowi całkowitego wolumenu obrotów (wolumenu giełdowego) dla wybranego czasu i określonego zakresu cenowego ze szczegółowym podziałem na wolumen transakcji kupna i sprzedaży.

Ważne poziomy

Punkt kontrolny (Point of Control (POC)) – Poziom ceny dla okresu o największym wolumenie obrotu.
Górna wartość profilu (Profile High) – najwyższy osiągnięty poziom cen w danym okresie.
Dolna wartość profilu (Profile Low) – najniższy osiągnięty poziom cen w danym okresie.
Obszar wartości (Value Area (VA)) – Zakres poziomów cen, w którym w danym okresie przehandlowano określony procent całego wolumenu. Zazwyczaj procent ten jest ustawiony na 70%, ale zależy to od decyzji tradera.
Maksimum obszaru wartości (Value Area High (VAH)) – najwyższy poziom cen w obszarze wartości.
Minimum obszaru wartości (Value Area Low (VAL)) – najniższy poziom cen w obszarze wartości.

Obliczenia

Jak obliczyć obszar wartości (VA) 

 1. Określ całkowity wolumen transakcji w profilu (razem kupno i sprzedaż).
 2. Sumę kupna i sprzedaży pomnóż przez 0.7, żeby obliczyć 70% całkowitej wartości kupna i sprzedaży. (70% to typowy przykład, jednak trader może wykorzystać dowolną wartość procentową).
 3. Zacznij od POC (Linia w profilu z największym wolumenem) i zapisz jego wartość wolumenu. POC będzie pierwszą linią profilu dodaną do Obszaru wartości.
 4. Teraz spójrz na dwie linie powyżej POC (początkowy obszar wartości) i zsumuj ich całkowity wolumen.
 5. Teraz spójrz na dwie linie poniżej (początkowy obszar wartości) i zsumuj ich całkowity wolumen.
 6. Określ, która z nich jest większa i dodaj ją do całkowitego wolumenu POC określonego w kroku 3.
 7. Powtórz kroki 4 i 5, dodając większą z dwóch liczb do Obszaru wartości.
 8. Gdy łączny wolumen obszaru wartości osiągnie lub delikatnie przekroczy liczbę otrzymaną w kroku 2, mamy określony obszar wartości
 9. Najwyższy wiersz w obszarze wartości będzie naszym Maksimum obszaru wartości (VAH), a najniższy wiersz w obszarze wartości będzie naszym Minimum obszaru wartości (VAL).

Do obliczania Profilu wolumenu mogą zostać użyte dane z różnych interwałów, w zależności od interwału wykresu. Obliczając Stały Zakres oraz Widoczny Zakres, próbujemy naprzemiennie interwały od 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, dotąd, aż liczba słupków w przedziale czasowym, dla którego jest obliczany Profil Wolumenu będzie mniejsza niż 5000. W przypadku Wolumenu Sesji przyjmuje się następującą zależność od interwału wykresu:

Interwał wykresu

Interwał słupków używanych do obliczenia Profilu Wolumenu

1 - 5

1

6 - 15

5

16 - 30

10

31 - 60

15

61 - 120

30

121 - 1D

60

Na co zwracać uwagę

Poziomy wsparcia i oporu

Pierwszą rzeczą, do której większość traderów będzie wykorzystywać profil wolumenu, jest określenie podstawowych poziomów wsparcia i oporu. Należy zauważyć, że używanie profilu wolumenu jako identyfikatora poziomów wsparcia i oporu jest metodą reaktywną. Oznacza to, że w przeciwieństwie do metod proaktywnych (takich jak linie trendu i średnie kroczące), które opierają się na bieżącej akcji cenowej i analizie w celu przewidzenia przyszłych ruchów cen, metody reaktywne opierają się na dotychczasowych ruchach cen i zachowaniu wolumenu. Metody reaktywne mogą być przydatne w nadawaniu znaczenia lub wagi poziomom cen, które rynek już odwiedził. Podstawowa analiza techniczna wykazała, że poziom wsparcia to taki poziom cen, który będzie wspierał cenę w drodze w dół, a poziom oporu to taki poziom cen, który będzie opierał się cenie w drodze do góry. Można zatem wnioskować, że poziom cen na dole profilu, który znacznie faworyzuje stronę kupującą pod względem wolumenu, jest dobrym wskaźnikiem poziomu wsparcia. Odwrotna sytuacja także jest prawdziwa. Poziom cen w pobliżu górnej części profilu, który silnie faworyzuje wolumen po stronie sprzedaży, jest dobrym wskaźnikiem poziomu oporu.

Węzły wolumenu

Węzeł wysokiego wolumenu (HVN) to szczytowy wolumen na poziomie cenowym lub w jego pobliżu. HVN może być postrzegany jako wskaźnik okresu konsolidacji. Zwykle występuje duża aktywność zarówno po stronie kupna, jak i sprzedaży, a rynek pozostaje na tym poziomie cen przez długi czas w porównaniu z innymi poziomami profilu. Może to oznaczać “obszar wartości godziwej” danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego poziomu HVN (lub obszaru wartości godziwej), spodziewany jest trwały okres ruchu bocznego i jest mniej prawdopodobne, że rynek natychmiast przebije się przez tę cenę.

Węzeł niskiego wolumenu (LVN) są przeciwieństwem HVN. Jest to dołek (lub znaczący spadek) wolumenu na poziomie cenowym lub w jego pobliżu. Węzły niskiego wolumenu są zwykle wynikiem gwałtownego wzrostu lub spadku cen, kiedy zwykle następuje początkowy wzrost wolumenu, a następnie jego znaczny spadek. Taki spadek wolumenu może oznaczać “obszar niewłaściwej wartości” danego aktywa. Kiedy cena zbliża się do poprzedniego poziomu LVN (lub obszaru niewłaściwej wartości), rynek jest bardziej skłonny do szybkiego przebicia się przez ten przedział cenowy lub odbicia. Ponieważ jest on postrzegany jako obszar niewłaściwej wartości, rynek nie spędzi tam tyle czasu, co na innych poziomach w profilu.

Przykładowa strategia

Podobnie jak w przypadku większości innych narzędzi i wskaźników, Profil Wolumenu ma wiele zastosowań. Istnieje wiele strategii handlowych wykorzystujących Profil Wolumenu jako kluczowy element. Poniżej przedstawiamy podstawy jednej z takich strategii, która opiera się na porównaniu aktualnej ceny otwarcia z Profilem Wolumenu poprzedniego dnia.

 • Jeśli bieżący dzień otwiera się powyżej obszaru wartości z poprzedniego dnia (ale poniżej górnej wartości profilu), poszukaj korekty ceny w kierunku punktu kontrolnego POC, po czym cena powinna wrócić do wzrostów (kierunek otwarcia dnia). Dlatego powrót ceny do punktu kontrolnego POC, jest okazją do zakupu.
 • Jeśli bieżący dzień otwiera się poniżej obszaru wartości z poprzedniego dnia (ale powyżej dolnej wartości profilu), poszukaj korekty ceny w kierunku punktu kontrolnego POC, po czym cena powinna wrócić do spadków (kierunek otwarcia dnia). Dlatego powrót ceny do punktu kontrolnego POC, jest okazją do sprzedaży.
 • Jeśli cena otwarcia w danym dniu znajduje się całkowicie poza profilem dnia poprzedniego (powyżej Górnej wartości profilu lub poniżej Dolnej wartości profilu), można to postrzegać jako potencjalny sygnał ruchu ceny w kierunku ceny otwarcia w stosunku do zakresu profilu z poprzedniego dnia.

Podsumowanie

Profil wolumenu jest niezwykle cennym narzędziem analizy technicznej używanym przez traderów na całym świecie. Profil Wolumenu pozostaje bardzo ważnym narzędziem ze względu na swoją wszechstronność. Jest to narzędzie do analizy wykresów, które ma naprawdę wiele zastosowań. W przeciwieństwie do wielu innych wskaźników, niewiele jest dyskusji na temat przydatności Profilu wolumenu. Dane dostarczane przez Profil wolumenu są niepodważalne, pozostawiając inwestorowi możliwość znalezienia nowych i kreatywnych sposobów na ich wykorzystanie. Chociaż w swojej najprostszej formie jest to świetna reaktywna metoda ustalania tradycyjnych obszarów wsparcia i oporu, inwestorzy wciąż wymyślają sposoby na wykorzystanie wskaźnika w sposób predykcyjny lub proaktywny. Rozważmy przykład strategii inwestycyjnej podany wcześniej w artykule. Doskonałym przykładem jest możliwość porównania wydarzenia w czasie rzeczywistym (otwarcie bieżącego dnia) ze zdarzeniami historycznymi (profil wolumenu z poprzedniego dnia) i podjęcie decyzji handlowej na podstawie ich relacji.

Argumenty

Układ wierszy

Liczba wierszy umożliwia ustawienie określonej liczby wierszy, które będą wyświetlane przez wskaźnik. Ustawienie liczba ticków na wiersz określa minimalną liczbę ticków, które powinny znajdować się w każdym wierszu.

Rozmiar wiersza

Liczba wierszy do obliczenia i wyświetlenia.

Wolumen

Przełączaj między wyświetlaniem całkowitego wolumenu dla każdego wiersza lub dzieleniem każdego wiersza na kupno i sprzedaż.

Zakres wartości

Określa zakres poziomów cen, w którym określony procent całego wolumenu był przedmiotem obrotu w danym okresie czasu (domyślnie 70%).

Styl

Profil wolumenu

Przełącza widoczność wskaźnika.

Pokaż wartości

Przełącza wyświetlanie wartości liczbowych na samym wskaźniku (kupno/sprzedaż lub suma, w zależności od ustawienia argumentu "Wolumen").

Szerokość (% Ramki)

Zmienia szerokość rzędów.

Lokalizacja

Umieszcza rzędy po lewej lub prawej stronie.

Kolor tekstu

Określa kolor tekstu.

Wolumen góra

Określa kolor i przezroczystość wolumenu zakupów.

Wolumen dół

Określa kolor i przezroczystość wolumenu sprzedaży.

Wzrost zakresu wartości

Określa kolor i przezroczystość obszaru rosnących wartości.

Spadek zakresu wartości

Określa kolor i przezroczystość obszaru spadających wartości.

POC

Przełącza widoczność punktu kontrolnego.

Dynamika POC

Przełącza widoczność dynamiki punktu kontrolnego, pokazując jak zmieniał się POC.

Dynamika VA

Przełącza widoczność dynamiki obszaru wartości, pokazując jak zmieniał się obszar wartości w trakcie sesji.