RSI Connorsa (CRSI)

Definicja

RSI Connorsa (CRSI) to wskaźnik analizy technicznej stworzony przez Larry'ego Connorsa. RSI Connorsa składa się z trzech oddzielnych elementów. Wskaźnik siły względnej (RSI), opracowany przez J. W. Wildera, odgrywa ważną rolę we wskaźniku RSI Connorsa, gdyż stosowany jest w dwóch z trzech elementów tego narzędzia. Te trzy elementy, czyli wskaźnik RSI, wskaźnik Długość UpDown oraz wskaźnik zmiany ROC, w połączeniu tworzą typ oscylatora impetu. Wskaźnik RSI Connorsa przyjmuje wartości do 0 do 100 i służy do identyfikacji krótkoterminowych sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku.

Historia

Wskaźnik RSI Connorsa został opracowany przez Connors Research.

Obliczenia

Istnieją trzy główne elementy składowe RSI Connorsa 

  • RSI = standardowe RSI opracowany przez Wildera. Zwykle jest to RSI krótkoterminowe - w tym przykładzie trzyokresowe. 
  • Długość UpDown = Liczba kolejnych dni, w których cena instrumentu zamknęła notowania wyżej lub niżej niż cena zamknięcia dnia poprzedniego. Dni, w których cena zamknięcia była wyższa od ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, są reprezentowane przez wartość dodatnią, natomiast dni, w których cena zamknięcia była niższa od ceny zamknięcia z dnia poprzedniego, są reprezentowane przez wartość ujemną. Jeżeli cena danego instrumentu na zamknięciu jest równa cenie zamknięcia z dnia poprzedniego, Długość UpDown ma wartość 0. Następnie RSI Connorsa stosuje krótkoterminowe RSI do wartości UpDown Streak. W tym przykładzie jest to RSI z 2 okresów. 
  • ROC = Wskaźnik zmiany. ROC przyjmuje zdefiniowany przez użytkownika okres historyczny i oblicza procent wartości w tym okresie, które są poniżej procentowej zmiany ceny w bieżącym dniu. 

Końcowe obliczenie CRSI znajduje po prostu średnią wartość trzech składników.

CRSI(3,2,100) = [ RSI(3) + RSI(Długość UpDown,2) + ROC(100) ] / 3

Podstawy

RSI Connorsa (CRSI) używa powyższego wzoru do wygenerowania wartości pomiędzy 0 a 100. Używany jest on głównie do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedania. Pierwotna definicja tych poziomów opracowana przez Connorsa mówi, że wartość powyżej 90 powinna być uznana za wykupienie, a wartość poniżej 10 za wyprzedanie. Od czasu do czasu pojawiają się sygnały podczas niewielkich korekt trendu. Na przykład, kiedy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, RSI Connorsa może generować krótkoterminowe sygnały sprzedaży. Kiedy rynek znajduje się w trendzie spadkowym, wskaźnik RSI Connorsa może generować krótkoterminowe sygnały kupna.

Analityk techniczny powinien również zdawać sobie sprawę, jak ważne jest dostosowanie lub poprawienie RSI Connorsa. Jednym z problemów z RSI Connorsa jest to, że sygnały często występują za wcześnie. Na przykład w trendzie wzrostowym może pojawić się sygnał sprzedaży. Jednak rynek nadal rośnie, a więc jest to sygnał fałszywy. Jednym z potencjalnych zabezpieczeń przed fałszywymi sygnałami byłoby połączenie RSI Connorsa z dodatkowymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak podstawowa analiza formacji wykresu lub dodatkowe wskaźniki stosowane do pomiaru siły trendu.

Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć, jest umiejscowienie poziomów wykupienia i wyprzedania. W przypadku niektórych instrumentów handlowych progi wykupienia mogą wymagać przesunięcia w górę, a progi wyprzedania przesunięcia w dół. Na przykład odpowiednio 95 i 5. Poziomy te należy generalnie ustalić po przeprowadzeniu badań i analiz historycznych. Upewnij się, że progi są we właściwym miejscu. Powinno to również pomóc w redukcji fałszywych sygnałów.

Na co zwracać uwagę

Wskaźnik RSI Connorsa został zaprojektowany w celu zdefiniowania poziomów wykupienia i wyprzedania, a zatem sygnałów handlowych opartych na tych poziomach.

Byczy sygnał pojawia się wtedy, gdy RSI Connorsa wchodzi w strefę wyprzedania.

Niedźwiedzi sygnał pojawia się wtedy, gdy RSI Connorsa wchodzi w strefę wykupienia.

*Jak już wspomniano, czasami pojawiają się sygnały w kierunku przeciwnym do ogólnego trendu.

Podsumowanie

Wskaźnik RSI Connors jest narzędziem, które wykorzystuje dobrze ugruntowany wskaźnik RSI do własnych teorii. Może to być dobry sposób na zdefiniowanie poziomów wykupienia i wyprzedania oraz określenie możliwych okazji handlowych. RSI Connorsa ma jednak tendencję do generowania fałszywych sygnałów. Dlatego też wnikliwy analityk techniczny powinien eksperymentować z ustawieniami wskaźnika dla danego instrumentu. Ponadto połączenie RSI Connorsa z dodatkowymi wskaźnikami potencjalnie zwiększy jego skuteczność.

Argumenty

Długość RSI

Okres czasu, który ma być używany podczas obliczania RSI.

Długość UpDown

Okres czasu, który ma być używany podczas obliczania Długości UpDown.

Długość ROC

Okres czasu, który ma być używany podczas obliczania ROC.

Styl

CRSI

Przełącza widoczność CRSI, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę CRSI. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii CRSI (wartość domyślna to linia).

Wykupienie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziom wykupienia oraz pozwala wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Wyprzedanie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziom wyprzedania oraz pozwala wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Tło

Przełącza widoczność koloru tła pomiędzy poziomami wykupienia i wyprzedania CCI. Może również zmienić sam kolor i przezroczystość tła.

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.