Williams %R (%R)

Definicja

Wskaźnik Williams %R (%R) to oscylator bazujący na impecie, używany w analizie technicznej głównie do identyfikacji sytuacji wykupienia i wyprzedania rynku. Wskaźnik %R wyliczany jest na podstawie porównania obecnej ceny zamknięcia z najwyższą ceną z wybranego przez użytkownika okresu. %R oscyluje pomiędzy wartościami od -100 do 0 (a więc przyjmuje wartości ujemne), przy czym wartości bliższe 0 oznaczają warunki wykupienia, natomiast wartości bliższe -100 oznaczają warunki wyprzedania. Zwykle wskaźnik %R jest w stanie wygenerować sygnały w oparciu o warunki wykupienia i wyprzedania oraz na podstawie ogólnych zmian impetu.

Historia

Wskaźnik Williams %R (%R) został stworzony przez znanego tradera surowców oraz autora Larrego Williamsa.

Obliczenia

%R = (Najwyższy szczyt - Aktualne zamknięcie) / (Najwyższy szczyt - Najniższy dołek) x -100

Najwyższy szczyt = Najwyższy szczyt w okresie określonym przez użytkownika.
Najniższy dołek = Najniższy dołek w okresie określonym przez użytkownika.

Podstawy

Jak już wspomniano, %R służy do pomiaru momentum. %R waha się w ustalonym zakresie od 0 do -100. Sam Williams ustawił parametry wykupienia, jako dowolna wartość pomiędzy 0 i -20. Rynek jest wyprzedany dla wartości między -80 i -100. Należy zauważyć, że wartości te są przykładami tradycyjnymi. Dla analityka technicznego może być korzystne ustawienie innych parametrów w zależności od analizowanego instrumentu. Na podstawie analizy historycznej można ustawić szersze lub węższe poziomy wykupienia i wyprzedania.

Czego szukać

Istnieją dwa główne warunki korzystania ze wskaźnika %R. Pierwszy to standardowe warunki wykupienia i wyprzedania rynku. Drugi to zmiany momentum charakteryzujące się błędami momentum.

Wykupienie/wyprzedanie

Warunki wykupienia i wyprzedania są bardzo powszechnymi sygnałami generowanymi przez oscylatory momentum. Tak samo jest w przypadku %R.

Warunki wykupienia (tradycyjnie definiowane jako wartości pomiędzy 0 a -20) mogą wskazywać na odwrócenie trendu lub w wielu przypadkach na wzmocnienie bieżącego trendu.

Warunki wyprzedania (tradycyjnie definiowane jako wartości pomiędzy -80 a -100) mogą wskazywać na odwrócenie trendu lub w wielu przypadkach na wzmocnienie bieżącego trendu.

Błędy momentum

Błędy momentum występują wtedy, gdy %R przez dłuższy czas wskazuje warunki wykupienia lub wyprzedania. Po opuszczeniu obszaru wykupienia/wyprzedania %R zawraca w kierunku poziomów wykupienia/wyprzedania, ale nie jest w stanie ponownie wejść w ten obszar.

SPodsumowanie

Wskaźnik Williamsa %R (%R) jest stosowany w analizie technicznej do pomiaru momentum. Wartości pędu można wykorzystać do określenia poziomów wykupienia i/lub wyprzedania. Kiedy pojawiają się warunki wykupienia lub wyprzedania, należy pamiętać, że mogą one nie być oznaką odwrócenia, a wręcz często wskazują na wzmocnienie obecnego trendu. Najlepszym sposobem na rozróżnienie tych możliwych scenariuszy jest wykorzystanie analizy historycznej w celu przyjrzenia się jak dany instrument zachowywał się w przeszłości. Podobnie analiza historyczna może być również wykorzystana do skorygowania parametrów definiujących poziom wykupienia i wyprzedania. Tradycyjne wartości od 0 do -20 (wykupienia) oraz od -80 do -100 (wyprzedanie) zostały ustalone przez Larrego Williamsa (twórcę wskaźnika). W zależności od wielu czynników, takich jak zmienność lub wiadomości rynkowe, te standardowe poziomy mogą nie być odpowiednie w każdej sytuacji. Tak jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, %R jest najlepszy, gdy jest stosowany jako część większego systemu transakcyjnego, a nie jako samodzielny wskaźnik.

Argumenty

Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia %R. Wartością domyślną jest 14.

Źródło

Określa które dane z każdego słupka zostaną użyte do obliczeń. Wartość domyślna to zamknięcie.

Styl

%R

Przełącza widoczność %R, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę %R. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii %R (wartość domyślna to linia).

Wykupienie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziom wykupienia oraz umożliwia ustawienie jej wartości od 0 do -100 (wartością domyślną jest -20). Pozwala także wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Wyprzedanie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziom wyprzedania oraz umożliwia ustawienie jej wartości od 0 do -100 (wartością domyślną jest -80). Pozwala także wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Tło

Przełącza widoczność koloru tła pomiędzy poziomami wykupienia i wyprzedania %R. Może również zmienić sam kolor i przezroczystość tła.

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.