Oscylator Chaikina

Definicja

The Oscylator Chaikina to w gruncie rzeczy wskaźnik wskaźnika. Oscylator Chaikina wykorzystuje wskaźnik (linię) akumulacji/dystrybucji (ADL) i aplikuje go do dwóch wykładniczych średnich ruchomych z różnych okresów. Wartość oscylatora jest następnie wyliczana jako różnica pomiędzy EMA z krótszego okresu i EMA z okresu dłuższego. Taka kalkulacja ma na celu wyznaczenie impetu ADL w postaci fluktuującej pomiędzy wartościami dodatnimi i ujemnymi linii. Świadomość zmian impetu może być pomocna dla graczy czy analityków technicznych w przewidywaniu zmian trendu, gdyż zmiana impetu zazwyczaj poprzedza zmianę trendu.

Historia

Oscylator Chaikina został stworzony przez znanego analityka giełdowego Marca Chaikina. Oscylator Chaikina stał się ściśle powiązany z dwoma innymi słynnymi wskaźnikami Chaikina: Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina oraz Akumulacja/Dystrybucja.

Obliczenia

Obliczenia Oscylatora Chaikina składają się z czterech kroków (w tym przykładzie używamy okresu (3,10)):
1. Oblicz Mnożnik przepływów pieniężnych

[(Zamknięcie  -  Minimum) - (Maksimum - Zamknięcie)] /(Maksimum - Minimum) = Mnożnik przepływów pieniężnych

2. Oblicz Wolumen przepływów pieniężnych

Mnożnik przepływów pieniężnych x Wolumen okresu = Wolumen przepływów pieniężnych

3. Oblicz ADL

Poprzednie ADL + Wolumen przepływów pieniężnych w bieżącym okresie = ADL

4. Zastosuj EMA (okresy zdefiniowane przez użytkownika) do ADL, aby wygenerować Oscylator Chaikina

(3-dniowa EMA z ADL)  -  (10-dniowa EMA z ADL) = Oscylator Chaikina

Podstawy

Chaikin uważał, że presja kupna i sprzedaży może być określana na podstawie relacji między zamknięciem danego okresu a jego zakresem maksimum/minimum. Jeśli okres kończy się w górnej połowie zakresu, presja kupna jest większa, a jeśli okres kończy się w dolnej połowie zakresu, większa jest presja sprzedaży. To właśnie określa Mnożnik przepływów pieniężnych (krok 1 powyższych obliczeń). Mnożnik przepływów pieniężnych jest kluczem do wszystkich narzędzi analizy technicznej Chaikina. Mnożnik przepływów pieniężnych określa Wolumen przepływów pieniężnych, który z kolei określa kierunek ADL, który ostatecznie określa kierunek i wartość Oscylatora Chaikina.

Jak już wcześniej wspomniano, Oscylator Chaikina oblicza wartość, która waha się pomiędzy wartościami dodatnimi i ujemnymi.

  • Gdy wartość Oscylatora Chaikina jest większa od 0, momentum ADL i tym samym presja zakupu jest większa.
  • Gdy wartość Oscylatora Chaikina jest mniejsza od 0, momentum ADL i tym samym presja sprzedaży jest większa.

Czego szukać

Przecięcia

Kiedy Oscylator Chaikina przecina Linię Zero, może to wskazywać na zbliżające się odwrócenie trendu.

Bycze przecięcie występuje wtedy, gdy Oscylator Chaikina przecina Linię Zero od dołu do góry. Następnie cena rośnie.

Niedźwiedzie przecięcie występuje wtedy, gdy Oscylator Chaikina przecina Linię Zero od góry do dołu. Następnie cena spada.

Dywergencja

Dywergencja Oscylatora Chaikina występuje wtedy, gdy istnieje różnica pomiędzy tym, co wskazuje Price Action, a tym, co wskazuje Oscylator Chaikina. Różnice te mogą być interpretowane jako zbliżające się odwrócenie.

Bycza dywergencja Oscylatora Chaikina występuje wtedy, gdy cena tworzy nowy dołek, ale Oscylator Chaikina tworzy wyższy dołek.

Niedźwiedzia dywergencja Oscylatora Chaikina występuje wtedy, gdy cena tworzy nowy szczyt, ale Oscylator Chaikina tworzy niższy szczyt.

Podsumowanie

Oscylator Chaikina jest wskaźnikiem opartym na wskaźniku. Wykorzystuje on Akumulację/Dystrybucję (ADL) i idzie o krok dalej. ADL mierzy presję kupna/sprzedaży, a Oscylator Chaikina dodaje element momentum. Ponieważ momentum często poprzedza zmiany cen lub trendów, powinno być brane pod uwagę przez analityków technicznych, gdy tylko jest to możliwe. Jednak podobnie jak w przypadku większości wskaźników, Oscylator Chaikina spisuje się najlepiej, gdy nie jest używany jako samodzielny wskaźnik techniczny, ale w połączeniu z dodatkowymi wskaźnikami i analizą wykresów.

Argumenty

Szybka Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia krótkoterminowej EMA.

Wolna Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia długoterminowej EMA.

Styl

Oscylator Chaikina

Przełącza widoczność linii Oscylatora Chaikina, a także linię ceny pokazującą bieżącą wartość Oscylatora Chaikina. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii Oscylatora Chaikina (wartość domyślna to linia).

Zero

Przełącza widoczność Linii Zero. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny Linii Zero (wartość domyślna to linia przerywana).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.