Wstęgi Bollingera %B (%B)

Definicja

Wstęgi Bollingera %B to narzędzie analizy technicznej stworzone na bazie standardowych wstęg Bollingera. Wstęgi Bollingera to wskaźnik impetu, który składa się z trzech linii wyznaczanych w odniesieniu do ceny danego papieru wartościowego. Linia środkowa to zazwyczaj prosta średnia krocząca SMA dla przedziału równego 20 dniom. Wstęgi górna i dolna są oddalone od linii środkowej (SMA) o 2 odchylenia standardowe. %B służy do ilościowego wyznaczania odległości pomiędzy górną a dolną wstęgą. Wskaźnik %B bywa pomocny w identyfikacji trendów oraz sygnałów transakcyjnych.

Historia

Twórca Wstęg Bollingera (BB), John Bollinger, wprowadził %B w 2010 roku, czyli prawie 3 dekady po wprowadzeniu wstęg Bollingera.

Obliczenia

%B = (Cena bieżąca - Dolna wstęga) / (Górna wstęga - Dolna wstęga)

Podstawy

Chodzi o relację między ceną a górną i dolną wstęgą. Można zdefiniować sześć podstawowych zależności.

W porządku malejącym od górnej wstęgi:

 1. %B Powyżej 1 = cena znajduje się powyżej górnej wstęgi
 2. %B Równe 1 = cena znajduje się na górnej wstędze
 3. %B Powyżej .50 = cena znajduje się powyżej środkowej wstęgi
 4. %B Poniżej .50 = cena znajduje się poniżej środkowej wstęgi
 5. %B Równe 0 = cena znajduje się na dolnej wstędze
 6. %B Poniżej 0 = cena znajduje się poniżej dolnej wstęgi

.80 i .20 to również istotne poziomy.

 1. %B Powyżej .80 = cena zbliża się do górnej wstęgi
 2. %B Poniżej .20 = cena zbliża się do dolnej wstęgi

%B wykracza poza wizualną kontrolę ceny w stosunku do jej lokalizacji w obrębie Wstęg Bollingera (BB). Jest to sposób na określenie jej lokalizacji i dostarczenie analitykowi technicznemu dokładnej wartości.

Czego szukać

Wykupienie/Wyprzedanie

Zazwyczaj najlepiej jest szukać sygnałów handlowych generowanych przez %B podczas silnych lub wyraźnie zdefiniowanych trendów wzrostowych lub spadkowych. "Chodzenie po wstędze" to sytuacja, w której podczas silnego trendu wzrostowego lub spadkowego cena często przebija górną wstęgę (w trendzie wzrostowym) lub dolną wstęgę (w trendzie spadkowym). Kiedy cena "chodzi po wstędze" te wybicia nie są rzeczywistymi sygnałami odwrócenia. Cena może rzeczywiście nieco się cofnąć, ale często odwraca się jeszcze raz i wznawia ogólny trend.

Określenie kiedy wybicie oznacza faktyczną zmianę trendu, może być bardzo trudne. Odbywa się to głównie poprzez historyczną analizę techniczną i badania. W związku z tym wykorzystanie %B do identyfikacji sygnałów transakcyjnych wynikających z warunków wykupienia/wyprzedania przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego trendu jest nieco prostsze.

Zwróć uwagę na poniższy wykres:

 • Ogólny trend jest wzrostowy.
 • %B kilka razy porusza się powyżej 1. Oznacza to, że cena wybiła się ponad górną wstęgę.
 • Występują niewielkie korekty, przy których cena wraca do SMA (Linia Środkowa), a %B przesuwa się w kierunku .50.
 • Jednak %B nigdy nie przekracza 0. Cena następnie rośnie i trend wzrostowy trwa nadal.

Korzystając z tych samych zasad, można również znaleźć sygnały transakcyjne. Okazje do handlu z trendem mogą pojawić się wtedy, gdy wystąpią wybicia w kierunku przeciwnym niż trend podstawowy.

Spójrz na poniższy wykres:

 • Ogólny trend jest wzrostowy.
 • %B kilka razy przebija się poniżej 0.
 • Wybicia te stanowią okazje do zakupów.

Zwróć uwagę na poniższy wykres:

 • Ogólny trend jest spadkowy.
 • %B kilka razy przebija się powyżej 1.
 • Wybicia te stanowią okazje do sprzedaży.

Podsumowanie

To, co sprawia, że wskaźnik Bollinger Bands %B jest użyteczny, to fakt, że bierze bardzo popularny, znany wskaźnik (Bollinger Bands (BB)) i zawęża zakres analizy. Zamiast polegać na położeniu cen w odniesieniu do wstęg, analitycy techniczni mogą używać dokładnych wartości, aby wspomóc się w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. %B jest najbardziej wartościowy podczas jasno określonego trendu. Podczas jasno określonego trendu wybicia powyżej 1 i poniżej 0 stają się dużo ważniejsze. Dlatego %B należy stosować w połączeniu z dodatkowymi wskaźnikami lub metodami analizy technicznej, aby potwierdzić trend.

Argumenty


Długość

Okres czasu, który ma być użyty do obliczenia SMA, która tworzy podstawę dla górnej i dolnej wstęgi. Wartość domyślna to 20.

Źródło

Określa które dane z każdego słupka zostaną użyte do obliczeń. Wartość domyślna to zamknięcie.

OdchStd

Liczba odchyleń standardowych od SMA w odniesieniu do górnej i dolnej wstęgi. Wartością domyślną jest 2.

Styl


Wstęgi Bollingera %B

Przełącza widoczność Wstęgi Bollingera %B, a także widoczność linii cenowej pokazującej rzeczywistą bieżącą cenę Wstęgi Bollingera %B. Pozwala także wybrać kolor, grubość i typ wizualny linii Wstęgi Bollingera %B (wartość domyślna to linia).

Wykupienie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziomy wykupienia. Pozwala także wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Wyprzedanie

Przełącza widoczność linii wskazującej poziomy wyprzedania. Pozwala także wybrać kolor i grubość linii, wartość i typ wizualny (wartość domyślna to linia przerywana).

Precyzja

Określa liczbę miejsc po przecinku wartości wskaźnika przed zaokrągleniem. Im większa jest ta liczba, tym więcej miejsc po przecinku znajdzie się na wartości wskaźnika.