Akumulacja/Dystrybucja (ADL)

Definicja

Wskaźnik Akumulacja/Dystrybucja inaczej ADL (Accumulation Distribution Line) jest wskaźnikiem opartym na wolumenie, który został zaprojektowany do pomiaru popytu i podaży. Wskaźnik próbuje ustalić, czy traderzy gromadzą (kupują) czy dystrybuują (sprzedają). Osiąga się to poprzez sporządzenie bieżącej sumy Wolumenu Przepływu Pieniądza każdego okresu. ADL może ujawniać rozbieżności pomiędzy wolumenem przepływu a ceną, żeby przede wszystkim potwierdzić aktualny trend lub przewidzieć przyszłe odwrócenie.

Historia

Linię Akumulacji/Dystrybucji stworzył sławny analityk akcji Marc Chaikin. ADL jest blisko związany z dwoma innymi sławnymi wskaźnikami Chaikina; Oscylator Chaikin i Wskaźnik przepływów pieniężnych Chaikina.

Obliczenia

Accumulation/Distribution = ((Close – Low) – (High – Close)) / (High – Low) * Period Volume 

Żeby w pełni zrozumieć jak naprawdę działa ten wskaźnik, konieczne jest rozbicie formuły na poszczególne części.

  1.  Oblicz Money Flow Multiplier. 
    ((Close - Low) - (High - Close))/(High - Low) = Money Flow Multiplier
  2. Po obliczeniu Money Flow Multiplier, możesz obliczyć Money Flow Volume. 
    Money Flow Multiplier * Period’s Volume = Money Flow Volume
  3. Jak wcześniej wspomniano ADL to suma Money Flow Volume w każdym okresie. W związku z tym, jeżeli masz Current Money Flow Volume, to możesz wykreślić ADL. 
    ADL = Previous ADL + Current Money Flow Volume

Podstawy

Po rozbiciu formuły widać, że to Money Flow Multiplier wpływa na wzrosty i spadki ADL. Money Flow Multiplier zależy od relacji między ceną zamknięcia okresu (Close) a zakresem maksimum (High) / minimum (Low) okresu. Money Flow Multiplier zawsze mieści się w zakresie od -1 do 1. Gdy okres zamyka się w górnej połowie zakresu high/low, Money Flow Multiplier będzie bliżej do 1. Z drugiej strony, gdy okres zamyka się w dolnej połowie zakresu high/low, Money Flow Multiplier spada w kierunku -1. Im multiplier jest bliżej do 1, tym większa jest presja kupna. W sytuacji, gdy wystąpi mocno pozytywny multiplier i duży wolumen, ADL wzrośnie. Natomiast gdy przy dużym wolumenie multiplier będzie mocno negatywny, wzrośnie presja sprzedaży i ADL spadnie. Dlatego ADL można postrzegać jako sposób mierzenia siły presji kupna i sprzedaży (akumulacja i dystrybucja). Mając to na uwadze, ADL staje się cennym narzędziem zarówno w potwierdzaniu trendu, jak i przewidywaniu odwrócenia.

Czego należy szukać?

Potwierdzenie Trendu

To jest najprostsza korzyść wynikająca z korzystania z ADL. Podczas silnego trendu wzrostowego lub spadkowego, ADL będzie się poruszać w tym samym kierunku co cena, potwierdzając obecny trend.

Dywergencja

Dywergencje odgrywają kolejną ogromną rolę w analizie ADL. Uważa się, że wolumen wyprzedza cenę, więc każdy przypadek, w którym wolumen i cena zmierzają w przeciwnych kierunkach, z pewnością powinien zostać zauważony. ADL pomoże traderowi zidentyfikować te przypadki.

Bycza dywergencja ADL występuje wtedy, gdy ADL wykazuje tendencję wzrostową przy spadającej cenie. Rosnące ADL wskazuje na wzrost presji zakupu (Akumulacja). Zakładając, że wolumen wyprzedza cenę, możliwe jest odwrócenie ruchu ceny.

Niedźwiedzia dywergencja ADL występuje wtedy, gdy ADL wykazuje tendencję spadkową przy rosnącej cenie. W tym przypadku ADL wskazuje na wzrost presji sprzedaży (Dystrybucja), a cena może wkrótce odbić w dół.

Zawodność

Tak jak w przypadku każdego wskaźnika, ważne jest, żeby każdy, kto używa ADL rozumiał jego braki i słabości. Głównym brakiem ADL jest to, że Mnożnik Przepływu Pieniądza, który odgrywa główną rolę w określaniu, w którym kierunku przesunie się Linia Akumulacji/Dystrybucji, nie uwzględnia zmiany zakresu cen między okresami. Oznacza to, że jeżeli istnieje jakakolwiek luka w cenie, nie zostanie ona odebrana przez ADL i stąd linia i cena przestaną być zsynchronizowane.

Podsumowanie

Wskaźnik Akumulacja/Dystrybucja jest dość wiarygodnym wskaźnikiem do wyliczania podstawowych wskaźników na wykresie bezpieczeństwa. Nie jest to łatwe zadanie, więc ADL może być naprawdę cenny. Jednak sama wiedza dotycząca presji zakupu i sprzedaży (akumulacja i dystrybucja) zazwyczaj nie wystarczy. Dlatego najlepiej używać ADL jako wskaźnik uzupełniający, który jest tylko jednym z aspektów strategii handlowej. Innym powodem, dla którego ADL nie powinien być wykorzystywany jako samodzielny wskaźnik, jest wspomniana w poprzedniej sekcji zawodność. Czasami ADL może się przestać synchronizować z ceną. Żeby mieć wszystko pod kontrolą, najlepiej jest korzystać z kilku narzędzi.

Styl
Akumulacja/Dystrybucja

Możesz przełączać widoczność ADL, a także widoczność linii ceny pokazującej bieżącą wartość ADL. Można również wybrać kolor ADL, grubość linii i typ wizualny (domyślny typ to linia).

Właściwości
Ostatnia wartość na skali ceny

Przełącza widoczność wartości wskaźnika na osi pionowej.

Argumenty w nagłówku

Przełącza widoczność nazwy i ustawień wskaźnika w lewym górnym rogu wykresu.

Skalowanie

Skaluje wskaźnik w prawo lub w lewo.