Widzę błąd "Badanie ma za wiele serii wyjściowych"

Ten błąd oznacza, że przekroczyłeś maksymalną liczbę serii wyjściowych, czyli serii, których wartości są rysowane na wykresie. Istnieje kilka funkcji, które możesz wywołać do rysowania serii —  ich nazwy zaczynają się od plot: plot, plotcandle, plotbar itp.

Pamiętaj, że:

  • Funkcje plotbar i plotcandle rysują 4 serie (OHLC) naraz;
  • wartość koloru (jeżeli nie jest stała) jest uważana za dodatkową serię wyjściową;
  • w Pine v4 wywołanie funkcji alertcondition generuje dodatkowy wykres i wszystkie takie wywołania są brane pod uwagę przy obliczaniu liczby serii wyjściowych dla skryptu.

Żeby uniknąć tego błędu, zmniejsz liczbę funkcji plot.