Wartości wykresu słupkowego są niedokładne

Krawędzie grubych słupków na wykresie nie odpowiadają wartościom OHLC aktualnego słupka cenowego. Powodem takiego zachowania jest zniekształcenie wysokości słupka z powodu jego pogrubienia. Na poniższym zdjęciu niebieska strzałka pokazuje cienki słupek, a czerwone strzałki pokazują granice pogrubionego słupka.