Jak włączyć, wyłączyć kolorowe koła symbolizujące zyski, podziały lub dywidendy na wykresie?

Żeby włączyć lub wyłączyć wydarzenia ekonomiczne na wykresie, otwórz okno Właściwości wykresu, przejdź do karty Zdarzenia, a następnie wyłącz lub włącz opcje Pokaż Dywidendy na wykresie, Pokaż podziały na wykresie, Pokaż zarobki na wykresie.