Gdzie mogę zobaczyć parametry strategii?

Tymczasowo ukryliśmy parametry strategii z legendy strategii na wykresie. Otwórz okno dialogowe ustawień strategii, żeby zobaczyć parametry.