Jak importować lub eksportować Listę Obserwowanych?

Musisz otworzyć Listę Obserwowanych z prawego paska narzędzi, a następnie z rozwijanego menu wybrać Importuj Listę Obserwowanych lub Eksportuj Listę Obserwowanych.

Należy pamiętać, że plik wejściowy musi być w formacie .txt, a symbole powinny zawierać prefiksem giełdy i być oddzielone przecinkiem (tak samo, jak widać w poniższym pliku wyjściowym):