Jak importować lub eksportować Listę Obserwowanych?

Musisz otworzyć Listę Obserwowanych z prawego paska narzędzi, a następnie z rozwijanego menu wybrać Importuj Listę Obserwowanych lub Eksportuj Listę Obserwowanych.


W wyświetlonym oknie dialogowym znajdź tabelę z cytatami i kliknij przycisk Eksportuj listę:Aby zaimportować, kliknij nazwę listy obserwowanych w prawym pasku narzędzi i wybierz z menu funkcję Importuj listę:Należy pamiętać, że plik wejściowy musi być w formacie .txt, a symbole powinny mieć oddzielony prefiks wymiany i przecinek (tak samo, jak widać w pliku wyjściowym):