Chciałbym zmienić subskrypcję na mniej zaawansowaną

Jeśli chcesz obniżyć poziom subskrypcji, możesz to zrobić na stronie cennika. Nowy plan zostanie aktywowany automatycznie po wygaśnięciu bieżącej subskrypcji, a z Twojego konta zostanie pobrana odpowiednia kwota. 

W przypadku zakupu subskrypcji w aplikacji mobilnej na Android, nowy plan zostanie aktywowany natychmiast po obniżeniu poziomu subskrypcji. Wszelkie pozostałe dni bieżącej subskrypcji zostaną automatycznie skonwertowane na proporcjonalną do wartości liczbę dni nowej subskrypcji.

Zwróć uwagę, że obniżona subskrypcja musi być na ten sam okres, co subskrypcja pierwotna. Nie można zmienić subskrypcji rocznej na miesięczną. Jeśli chcesz również zmienić cykl rozliczeniowy, wyłącz automatyczne odnawianie bieżącej subskrypcji rocznej, poczekaj na wygaśnięcie swojego planu, a następnie wykup subskrypcję miesięczną.

Tutaj możesz zobaczyć, jak zmienić subskrypcję zakupioną w aplikacji mobilnej na mniej zaawansowaną.