Jak przywrócić ukryte rysunki/wskaźniki/wykresy?

Kliknij przycisk Pokaż drzewo obiektów na lewym pasku narzędzi. Użyj dostępnych opcji, żeby ukryć/pokazać lub usunąć rysunki, wskaźniki lub symbole.