Po zmianie interwału linie stają się nierównoległe