Po zmianie interwału linie stają się nierównoległe

Rysunki, które są równoległe na jednym interwale czasowym, mogą być nierównoległe na innym interwale — to normalne zachowanie.

Na przykład dodaliśmy do wykresu 1-dniowego dwie równoległe linie za pomocą narzędzia do rysowania Linia Trendu.

Następnie zmieniamy interwał na tygodniowy i obserwujemy, że linie się przecinają.

Wynika to z faktu, że między stałymi punktami linii może występować inna liczba słupków. W wyniku tego zmienia się długość linii pomiędzy tymi punktami na osi czasu, podczas gdy długość linii na osi ceny nie ulega zmianie. W ten sposób kąt linii zmienia się zgodnie ze współrzędnymi. Ponieważ współrzędne się różnią, to kąty również mogą się zmienić. Stąd po zmianie interwału linie mogą się stać nierównoległe.