Uważam, że strategia daje nieprawidłowe wyniki

Należy pamiętać, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na wyniki obliczeń strategii i nawet małe rozbieżności mogą prowadzić do dużej różnicy w wynikach.

Odświeżenie / ponowne otwarcie wykresu. Dane historyczne mogą się nieznacznie różnić od danych podawanych w czasie rzeczywistym. Nawet jeżeli się zgadzają, w niektórych przypadkach dane historyczne są zmieniane przez dostawców danych. Różne dane = różne wyniki backtestów.

Ruch ceny wewnątrz słupka. Gdy strategia jest obliczana w czasie rzeczywistym, widzimy ruch ceny między wartościami OHLC. Jednak gdy strategia jest używana na wykresie, nie mamy tych informacji, dlatego korzystamy z założeń. Te założenia mogą być nieprawidłowe i na pewno nie są w 100% dokładne.

Określone funkcje w kodzie źródłowym. Niektóre funkcje ze względu na swoją wewnętrzną logikę zachowują się inaczej dla danych w czasie rzeczywistym niż dla danych historycznych. Przykładem takiej funkcji jest 'security'. To zjawisko nosi nazwę Repainting i możesz się o nim dowiedzieć więcej z naszej instrukcji obsługi.

Częstotliwość obliczania strategii. Podczas backtestów na danych historycznych strategia jest obliczana wyłącznie na danych zamknięcia każdej świecy. Ta sama strategia uruchomiona na danych w czasie rzeczywistym może być obliczana przy każdej aktualizacji ceny.

Jeżeli jesteś pewien, że żadne z powyższych nie ma zastosowania w Twoim przypadku, wyślij raport z typem problemu Pine Script, dołącz kod strategii i szczegółowo opisz swój problem.