Nie mam danych dotyczących wolumenu na wykresach dziennych dla symboli Forex od ICE

Nasz dostawca zapewnia wolumen z ICE tylko dla wykresów o interwałach niższych niż 1-dniowe. Żeby sprawdzać wolumen na każdym interwale, korzystaj z symboli Forex dostarczanych przez FXCM lub OANDA.