Jak umieścić 2 wskaźniki w 1 oknie?

Wystarczy użyć opcji Przejdź do. Otwórz menu kontekstowe wskaźnika, klikając prawym przyciskiem myszy na jego nazwie, kliknij Przejdź do i wybierz opcję, której potrzebujesz.

Można również wybrać wskaźnik i przenieść go do nowego okna za pomocą myszy.