Dlaczego moje zlecenie zostało złożone z innymi parametrami?

Zawsze zwracaj uwagę na główne pola w każdej sekcji formularza zleceń. Ramki tych pól są podświetlone. W tym polu wartość ustawiasz ręcznie. Ta wartość jest stała i nie podlega automatycznym zmianom. Pozostałe pola w każdej sekcji są obliczane ponownie po zmianie pola głównego.