Jak zaktualizować mój opublikowany skrypt?

Każdy użytkownik może zaktualizować istniejącą wersję opublikowanego skryptu. Żeby to zrobić, otwórz edytor Pine i kliknij przycisk Opublikuj skrypt. Upewnij się, że Twoja aktualizacja jest dodana do wykresu oraz znajduje się w karcie Pine edytor. Twoje opublikowane skrypty pojawią się w rozwijanym menu. Wybierz ten, który chcesz zaktualizować. Ustaw pole opisu i styl aktualizacji (obok siebie lub w linii) i kliknij Opublikuj Nową wersję, żeby zakończyć.