Nie mogę znaleźć wskaźnika (Wolumen, MACD, Ichimoku lub inny)

Wszystkie dostępne wskaźniki można znaleźć w oknie dialogowym Wskaźniki. Kliknij przycisk Wskaźniki na górnym pasku narzędzi, zacznij wpisywać nazwę wskaźnika, a następnie wybierz wskaźnik po prawej stronie okna dialogowego, żeby go włączyć.