Chcę zmienić Nazwę Użytkownika

Każdy użytkownik TradingView jest uprawniony do jednorazowej zmiany nazwy. Nie zezwalamy na wielokrotne zmiany nazwy, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju manipulacji i zamieszania. Żeby zmienić nazwę użytkownika, przejdź do Ustawień Profilu, wpisz nową nazwę i zapisz zmiany. 

Zmieniając nazwę użytkownika, pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Nie wybieraj nazwy zajmowanej przez innego użytkownika;
  • Nie wybieraj nazwy, która narusza nasze Dobre Praktyki;
  • Używaj tylko angielskich liter, cyfr, znaków podkreślenia i łączników.

Jeżeli nie możesz wprowadzić nowej nazwy użytkownika w Ustawieniach Profilu, oznacza to, że już ją raz zmieniłeś i nie będziesz mógł tego zrobić ponownie.