Czym są knoty Renko?

Knot pokazuje ruch ceny w porównaniu do poprzedniej cegiełki. Gdy słupek zostanie uformowany, cena może się poruszać w górę lub w dół, ale ruch nie jest na tyle duży, by uformować nową cegiełkę. Ten ruch cen właśnie pokazuje knot.

Knoty są dostępne domyślnie  na wykresach Renko. Możesz dostosować kolor knotów i włączyć/wyłączyć je poprzez okienko „Właściwości”.

Należy pamiętać, że cegiełki Renko wraz z ich knotami opierają się na cenach zamknięcia lub wartościach OHLC pierwotnych słupków cenowych. Cegiełki Renko używają słupków cenowych jako źródła danych.