Strategia robi nieprawidłowe obliczenia dla niestandardowych typów wykresu (Heikin Ashi, Renko itp.)