Chcę ustawić Take Profit oraz Stop Loss w dolarach lub jako wartość procentowa salda mojego konta

Do tego celu istnieją 2 pola w sekcji Take Profit / Stop Loss. Możesz ustawić żądany poziom zysku w walucie konta lub jako procent salda konta. Możesz też zrobić to samo z ryzykiem.  

Jeżeli na przykład, chcesz ustawić zlecenie Take Profit na takim poziomie, żeby Twój zysk wynosił 15 USD, wystarczy wpisać 15 USD w polu zysku, a cena zlecenia zostanie obliczona automatycznie.

Pola $ Ryzyko i % Ryzyko powtarzają się w ustawieniach Wielkość i Stop-loss. Korzystając z tych pól, możesz określić ryzyko, na podstawie którego automatycznie zostanie obliczona kwota lub poziom Stop-loss. Nie można automatycznie obliczyć Wielkości i poziomu Stop Loss jednocześnie.