Chcę włączyć powiadomienia dźwiękowe dla egzekucji zleceń

W ustawieniach wykresu otwórz zakładkę Trading i zaznacz pole Sygnał dźwiękowy w momencie egzekucji zlecenia.