Wykres Renko pokazuje nieprawidłowe wartości i/lub jest ciągle zmieniany

Jak są obliczane cegiełki Renko?

Na słupkach historycznych:

Ponieważ TradingView i dostawcy danych nie mogą udostępnić pełnych historycznych danych tickowych wymaganych do obliczenia cegiełek Renko z maksymalną precyzją, należy pójść na kompromis, co jest powszechne na innych platformach handlowych. Nasze obliczenia cegiełek Renko na historycznych słupkach są zgodne z następującymi zasadami:

a) Interwał wykresu określa poziom szczegółowości zastosowany do obliczenia cegiełek Renko. Na przykład używając wykresu Renko z interwałem 30-minutowym, do obliczenia wielkości cegiełki użyte zostaną ceny zamknięcia lub wartości OHLC słupków 30-minutowych. Im niższy interwał, tym dokładniejsze obliczenia.

Oto przykłady dwóch wykresów Renko z takimi samymi parametrami Renko (Traditional, 3), ale z różnymi interwałami: odpowiednio 1 minuta i 1 dzień. Jak widać, wykres 1-minutowy pokazuje bardziej szczegółowe cegiełki niż wykres 1-dniowy:

b) Im niższy interwał wykresu, tym mniej dostępnych danych historycznych. Gdy nie ma więcej danych historycznych dla danego interwału wykresu, do obliczania cegiełek Renko używa się informacji z wyższych interwałów, aż do osiągnięcia maksymalnej liczby dozwolonych cegiełek na wykresie. Ma to na celu zwiększenie głębi historycznej wykresów Renko.

Wybór wyższych interwałów jest następujący:

Interwał wykresu Renko

Najwyższy interwał używany do głębokiej historii

< 1

60

< 60

240

< 240

1D

Granica między wyższymi i niższymi interwałami stosowanymi w obliczeniach nie jest statyczna, lecz z czasem przesuwa się w przyszłość, co może prowadzić do ponownego przeliczenia cegiełek.

c) Knoty Renko reprezentują ruch cenowy wykraczający poza poziom cegiełki Renko, gdy ruch ten nie był na tyle duży, by stworzyć nową cegiełkę. Przypominamy, że w obliczeniach Renko używane są tylko ceny zamknięcia słupków interwału wykresu, więc ruch cen podczas tego słupka jest odrzucany. Knoty reprezentują tę odrzuconą informację.

Na słupkach w czasie rzeczywistym:

Na słupkach w czasie rzeczywistym słupki projekcji są budowane z wykorzystaniem informacji o cenie na bieżąco. Słupki projekcyjne mogą stać się "prawdziwie" zamkniętymi cegiełkami Renko tylko wtedy, gdy słupek interwału wykresu zostanie zamknięty. W związku z tym cegiełki mogą być ponownie obliczane, aż do momentu zamknięcia słupka interwału wykresu.

Backtesting na wykresach Renko:

Należy pamiętać, że cena cegiełek Renko jest zasadniczo syntetyczna i w przeciwieństwie do zwykłego słupka, nie odzwierciedla ceny rynkowej w żadnym konkretnym czasie. Chociaż cegiełki Renko mogą stanowić użyteczną interpretację aktywności ceny, to nie zaleca się stosowania ich do analizy historycznej, w której realizowane zlecenia muszą odzwierciedlać rzeczywiste ceny rynkowe w określonym czasie. Dlatego zlecenia weryfikacji historycznej wykonywane na podstawie cen wykresu Renko są z natury nieprecyzyjne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.