Problem z alertem utworzonym za pomocą funkcji "alertcondition"

Jeżeli masz dostęp do kodu źródłowego skryptu, możesz dodać wizualizacje, żeby zobaczyć bezpośrednio na wykresie, kiedy warunki użyte w funkcji "alertcondition" są spełnione, a kiedy nie. Poniżej możesz zobaczyć fragment kodu, który pokazuje, jak możesz to zrobić (to tylko przykład, musisz go dostosować do swojego kodu):

//@version=3
study("Simple alert script")
your_condition = close > 50
alertcondition(your_condition, 'Simple alert', 'Now close is bigger than 50')
plot(your_condition ? 1 : 0)

Jeżeli warunek alertu dla konkretnej świecy był prawdziwy (przedstawiony jako 1 na wykresie podrzędnym), ale alarm nie został uruchomiony (lub odwrotnie), prześlij do nas raport z uproszczoną wersją skryptu, która zademonstruje problem. Nie zapomnij wybrać typu problemu jako "Alerty" i określić alertu, z którym jest problem.