Skala cen nie jest wyświetlana

Widoczność skal jest teraz dostosowywana automatycznie. Skala jest zawsze wyświetlana, jeżeli coś jest do niej przypięte. Jeżeli do skali nic nie jest dołączone to jest ona ukryta. Jeżeli chcesz włączyć skalę, przypnij do niej wskaźnik lub symbol.

Np. przypnij wskaźnik do lewej skali: