Jak umieścić wszystkie skale po prawej lub lewej stronie?