Broker, za którego pośrednictwem chcę handlować, nie jest obsługiwany. Czy możecie go dodać?

Ciężko pracujemy nad integracją kolejnych brokerów na TradingView, jednak proces ten wymaga czasu ze względu na trudności techniczne i regulacje.

Ponadto wdrożyliśmy interfejs REST API, który umożliwia nowym brokerom połączenie z TradingView. Brokerzy i giełdy kryptowalut, którzy nie są jeszcze dostępni na naszej platformie, mogą używać tego narzędzia do integracji.

Możesz skontaktować się ze swoim brokerem lub giełdą kryptowalut i zaproponować połączenie z naszym interfejsem przy użyciu wyżej wspomnianego API. Jest to najbardziej skuteczny sposób na rozpoczęcie procesu integracji.