Otworzyłem pozycję, ale nie widzę żadnych zmian

Po pierwsze upewnij się, że pozycja jest wystarczająco duża, żeby wyświetlały się zmiany w P&L (zysk/strata).

Pamiętaj, że handlując na koncie Paper Trading, dla rynku Forex należy podawać wielkość transakcji w jednostkach, a nie w lotach, dlatego musisz określać ilość jako 1000, 2000 itp.