Za pośrednictwem których brokerów mogę handlować na TradingView?

Aktualnie obsługujemy następujących brokerów: 

Możesz również skorzystać z naszego symulatora Paper Trading: transakcje są przeprowadzane na naszych serwerach i nie jest do tego potrzebne konto brokerskie.

Uwaga: Jeśli żaden z wymienionych brokerów nie jest wyświetlany na liście brokerów dostępnych dla Twojego kraju wTerminalu Transakcyjnym kliknij przycisk  "Pokaż wszystkich brokerów" w prawym dolnym rogu, aby zobaczyć wszystkich brokerów dostępnych na TradingView.